нд. апр. 14th, 2024

Газифицираните домове в София, Банкя и Божурище спестиха по 250 лева за 3 месеца

Само за първите три месеца на 2011 година всяко домакинство, газифицирано от „Софиягаз”, спести по средно 250 лева от сметките си за отопление и топла вода. Битовите потребители на дружеството в София, Банкя и Божурище платиха за януари, февруари и март общо с 3,8 милиона лева по-малко, отколкото ако използваха електричеството за свой енергоизточник. Газификацията на жилището дава възможност на потребителите да отчитат, регулират и планират енергопотреблението си през цялата година.

16,5 милиона лева икономиса от разходите си за производство промишленият сектор, защото замени мазута с природния газ. Екологичното и енергоефективно гориво спести също и на обществено административния сектор близо 16 милиона лева. Общите разчети на компанията за първото тримесечие на 2011 година показват, че икономиите за трите сектора възлизат на 36,3 милиона лева, което е с 12 милиона лева повече от същия период през 2010 година.

В момента газифицираните домакинства, клиенти на „Софиягаз”, плащат 10 стотинки за киловатчас енергия, произведен с природен газ, а потребителите от стопанския сектор между 8 и 9,5 стотинки на киловатчас, в зависимост от тарифния си план. Същото количество енергия, произведено с мазут, в момента струва 13,3 стотинки, с електричество – 15,5 стотинки, а с нафта – 19,6 стотинки.

Газификацията на столицата започна през 2004 година. До този момент екипите на Овергаз изградиха мрежа от 60 километра в района на Банкя и близо 33 километра в Божурище. Дължината на газоразпределителното трасе на територията на София е повече от 500 километра. Изградената инфраструктура дава възможност на близо 52000  домакинства да пестят от сметките си за отопление.

Икономиите за всички потребители на Овергаз в страната за първото тримесечие на 2011 година са близо 83 милиона лева – 39 милиона лева в промишлеността, 37,7 милиона лева в обществено административния сектор и над 6 милиона лева при битовите потребители.

overgas.bg

By energetic

30 години опит в новинарството и преводите.

Related Post