Само за първите три месеца на 2011 година всяко домакинство, газифицирано от „Софиягаз”, спести по средно 250 лева от сметките си за отопление и топла […]