ср. фев. 28th, 2024

Правителството ще плати с народни пари още 500 000 евро заради чиновнически грешки!

By energetic дек. 14, 2016 #ЕСПЧ

Скандал! Осъдиха България в Страсбург за “нарушена свободата на изразяване на мнение“!

europea_court_of_human_rights_big

Правителството ще изпълни решенията на Европейския съд по правата на човека по пет жалби срещу България.

По делото на жалбоподателите Маринова, Златанов и Финдулов ЕСПЧ констатира, че е нарушена свободата на изразяване на мнение, тъй като тримата са осъдени и глобени заради свои жалби към служители в държавната администрация. Според Съда в Страсбург, санкциите имат ефекта на потискане на подаването на жалби срещу длъжностни лица. Такива мерки могат да се разглеждат като необходими само при изключителни обстоятелства, когато се докаже убедително, че подалите жалби съзнателно се стремят да навредят на длъжностните лица, чието поведение критикуват. Присъденото обезщетение е общо 15 850 евро.

Здравко Станев получава 3500 евро за неимуществени вреди, след като е осъден с „непропорционално наказание”, по определението на ЕСПЧ, за обида на длъжностно лице – съдия от Районния съд в Казанлък.

4400 евро обезщетение и разноски ще бъдат изплатени на бившата служителка от НСС Миряна Петрова, която е освободена от работа на основание отказ да й бъде издаден достъп до класифицирана информация, необходим за изпълнение на служебните й задължения. Тя е обжалвала прекратяването на трудовия договор, но претенциите й са отхвърлени. Според ЕСПЧ българският съд е трябвало да проучи основанията за отказ.

По делото „Димитрови срещу България” ЕСПЧ се е произнесъл по същество през март 2015 г. С настоящето решение се определя само обезщетението за имуществените вреди. Съдът постановява то да е в размер на 429 810 евро – стойността на отнетото от държавата имущество, съгласно решенията на националните съдилища, и 500 евро разходи и разноски по делото.

По повод жалбата на Кулински и Събев срещу конституционната забрана за гласуване от страна на лишените от свобода, ЕСПЧ заключава, че автоматичната обща забрана затворниците да гласуват, без да се взема предвид продължителността на наказанието и индивидуалните обстоятелства, не е приемлива. Съдът не присъжда обезщетение на

жалбоподателите, тъй като смята, че решението му, само по себе си, е справедливо обезщетение. Присъдени са 2727 евро разноски по делото.

By energetic

30 години опит в новинарството и преводите.

Related Post