Ако се опитвате да форсирате събитията, Вселената като отговор започва да създава препятствия!

Природата винаги следва своя план. Телата ни се изцеляват, ако не се намесваме в този процес. Същото важи и за живота … Никога не се предавайте, независимо какво се случва…