Преди това християнството и християнската църква страдаха както от външен враг – римските императори, така и от вътрешни борби, основани на теологични различия: различни тълкувания […]