Добрич може да остане без вода заради огромен дълг на ВиК

ЕНЕРГО-ПРО се обръща към държавата в пореден опит да спаси добричлии от безводие.

 

Спешна среща с министърa на Регионалното развитие по проблемите на задлъжнялостта на ВиК Добрич искат от дружеството.

 

 

В продължение на близо десетилетие темата за задлъжнялостта на ВиК за електрическа енергия е постоянно на дневен ред в град Добрич. Макар в определени моменти дългът на ВиК дружеството да намалява значително, местната електроснабдителна компания ЕНЕРГО-ПРО е в незавидното положение на неговия най-голям и най-дългогодишен кредитор. С новите цени на тока от 1 август възможностите на ЕНЕРГО-ПРО да носи финансовата тежест на ненавременни плащания от свои клиенти е сведена до нулата. От компанията споделят, че ще са принудени да ограничат растящия дълг на ВиК Добрич и апелират за срочни мерки от страна на властите – в разгара на лятото Добрич може да се окаже с неработеща ВиК система.

Държавното ВиК Добрич, което от много години не е излизало „на чисто” в сметките си за електроенергия, доставя вода в град Добрич и областта от кладенци, някои от които са отдалечени на повече от 90 км. В Добруджа водата е скъпа – всеки литър от нея, който стига до домовете на хората, струва на добричлии киловати електричество. Загубите на вода по километри овехтели с десетилетията тръбопроводи, високата себестойност на услугата и икономическата криза, която сви поминъка в Добруджа и доходите на хората, връщат отново опасността от сух режим – в разгара на лятото.

Близо една година след като на 13 септември 2012 г. електрозахранването на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Добрич бе спряно, поради дълг в размер на близо 5 милиона лева, ВиК отново оглавява списъка на длъжниците на ЕНЕРГО-ПРО. Към днешна дата задълженията на водното дружество отново растат и са вече близо 2 милиона лева, които включват и стари задължения, натрупани в продължение на месеци. Проблемът е толкова сериозен, че управителят на ЕНЕРГО-ПРО Варна Стефан Абаджиев поиска вечерта в понеделник, 19 август, спешна среща с кмета на града г-жа Детелина Николова, а през миналата седмица по същия повод разговаря с Областния управител Недко Марчев и със заместник-кмета на града Иван Колев.

„Изключително съм благодарен на г-жа Николова за разбирането, с което ме изслуша, когато я запознавах с поредната ескалация на дълга на ВиК. Осъзнавам, че за нея, като кмет, е много тежко да разисква с мен и г-н Иванов, управителя на „Водоснабдяване и канализация“ – Добрич, сценарии, които заплашват гражданите на Добрич да останат без вода. Но ако задълженията на дружеството не бъдат изплатени в срок, който ние съгласуваме, това за съжаление може да се случи. Искам особено да подчертая – работната ми среща с г-жа Николова беше наистина много позитивна, ние разисквахме в дълбочина проблема с постоянните финансови трудности на ВиК Добрич, търсехме варианти за изход. Ние, ЕНЕРГО-ПРО, виждаме себе си като партньори на град Добрич и искаме да съдействаме за решаване на проблемите, пред които е изправено водното

дружество. Спирането на електрозахранването на ВиК е най-крайната мярка, до която всячески се опитваме да не стигаме. „, заяви г-н Абаджиев.

По време на съвместната среща г-н Иванов, управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Добрич, запозна кмета на града г-жа Николова с текущото състояние на дружеството. Компанията е 100% държавна собственост и като такава е с принципал Министерство на регионалното развитие. По време на срещата стана ясно, че основната причина за постоянно растящия дълг на ВиК дружеството се корени в много остарялата и амортизирана водопреносна мрежа, по която се губят близо 80% от пренасяната вода. Друга причина за проблема са цените, определени от Държавния енергиен и воден регулатор, които не гарантират достатъчно средства за устойчивата работа на водното дружество.

„Водата на Добрич пътува от кладенците до своите клиенти над 90 километра! Разбрах от разговорите си с управителя на ВиК Добрич и с членове на общинската управа, че държавата от години не е имала възможност да инвестира във водопреносната мрежа и загубите по нея са огромни – достигат до 80%. Това е ситуация, която всеки ра-зумен човек би оценил като кризисна и която трябва бързо, решително да бъде променена! Всеки литър вода, който се използва в Добрич, се добива с помпи и затова разходът на електричество е огромен. Оказва се, че по-голямата част от електричеството, което ВиК закупува от нас буквално „потъва“ в земята, заедно с течовете по водпровоната мрежа“, сподели управителят на ЕНЕРГО-ПРО Варна. „Аз разчитам на г-жа Николова да ни подкрепи в диалога с ръководството на Министерството на регионалното развитие, към което ще се обърнем, за да търсим съвместно изход от създалата се ситуация“, до-бави г-н Стефан Абаджиев.

Община Добрич е намерила бъдещо решение на проблема с неефективността на ВиК системата на града в рамките на проект за основен ремонт на водопроводите, който решително ще намали загубите на питейна вода и ще редуцира ред други разходи на водното дружество. Очаква се европейско финансиране за проекта в рамките на 115 милиона лева по оперативна програма „Околна среда”. В рамките на проекта е предвидена пълната подмяна на 86 километра главни водопроводи, реконструкция на пречиствателна станция, в резултат на което се очаква загубите на вода да се намалят наполовина, а също така, разходът на енергия в помпените и пречиствателната станция на града да бъде значително занижен. Това съществено би облекчило работата на ЕНЕРГО-ПРО с ВиК Добрич и в бъдеще би направило дружеството печелившо.

По-рано за проблема с дълга на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Добрич бе информиран и областния управител на област Добрич г-н Недко Марчев, с когото бе проведена среща по темата и който активно съдейства на ЕНЕРГО-ПРО в комуника-цията й с държавната администрация по проблеми в Добричка област.

По преценка на г-н Марчев, управителят на „Водоснабдяване и канализа-ция“ ЕООД – Добрич, инж. Юлиян Иванов разполага с разработена реалистична програ-ма за инвестиции и финансово оздравяване на дружеството.

ЕНЕРГО-ПРО напълно осъзнава факта, че „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Добрич е дружество, което изпълнява основна обществена функция и зато-ва изпраща писмо до Министър Десислава Терзиева, с което моли за спешна среща с участието на кмета, областния управител на Добрич и управителя на водоснабдителното дружество, на която да се вземат бързи решения за реални стъпки за погасяване на дълга от близо 2 милиона лева.

„От гледна точка на нашето дружество – ЕНЕРГО-ПРО Продажби – ситуацията е много точно регулирана в законите и наредбите. Ние сме длъжни да защитаваме обществения интерес и да третираме всички наши киенти и длъжници равнопоставено. С по-следното си решение Държавната комисия за енергийно и водно регулиране ни постави в крайно тесни финансови рамки – ние буквално нямаме паричната възможност да поемем крупен дълг на наш клиент, като дълга на ВиК Добрич. С новите цени ДКЕВР ни показа ясно размера на нашата обществена роля, сложи граница до къде може да се простира тя – така например, за ЕНЕРГО-ПРО, като регулирано дружество, е невъзможно да кредитира с милиони свои клиенти, дори такива като ВиК Добрич, които изпълняват обществена мисия и също като нас служат на обществения интерес“, отбеляза Управителят на ЕНЕРГО-ПРО Стефан Абаджиев.

Той посочи, че натрупването на дълг от ВиК Добрич е крайно обезпокоително и увеличава финансовата тежест на ЕНЕРГО-ПРО до степен, в която компанията може да бъде принудена да ограничава своите загуби, като въведе ограничено електроподаване към съоръжения на водното дружество.

„Трупането на дълг от крупни клиенти застрашава способността на нашата компания да се разплаща със своите доставчици, от което зависи доставката на електрое-нергия в цяла Североизточна България. Надяваме са на разбиране от страна на държа-вата, като принципал на ВиК Добрич, защото, ако дългът на дружеството не бъде овладян в кратки срокове и неговият ръст не започне да намалява, ще бъдем принудени да пристъпим към поетапно изключване на електрозахранването на ВиК след петък, 23 ав-густ“ – предупреди Управителят на ЕНЕРГО-ПРО.

„В момента всички ние – и хората от ЕНЕРГО-ПРО, и ръководството на ВиК Добрич, и кмета на града, областната управа и лично Областният управител работим за то-ва да няма смущения в работата на ВиК Добрич, но няма как да се справим без съдей-ствието на държавата, която е собственик на дружеството“, заключи той.