Никой не може да се скрие от Закона на Разума или да го заобиколи с измама

4

Задавали ли сте си някога следните въпроси: Защо един човек е богат, а друг е сиромах?
Защо един успява  в бизнеса, а друг в същия бизнес се проваля? Защо един човек се изкачва стремително нагоре по служебната стълба, а  друг цял  живот работи  усърдно и не постига нищо значимо? Защо един човек има  голяма, луксозна къща, докато друг живее в порутена барака?

Защо се получава така, че вярата на един човек го прави богат, а вярата на другия му носи бедност, болести и провали?

Отговорът на тези и други подобни въпроси се крие в начина, по който използвате Законите на вашия разум.

Има един общ за всички хора разум. Няма два  – просто този разум  има две фази на активност. Вашият съзнателен разум е  аргументиращ разум; тази  фаза, която претегля,  анализира, подлага на критичен преглед, изследва, внимателно разглежда и прави заключения  и взима решения.

Например, когато избирате  книга, къща, начин на живот и т.н., вие решавате със съзнателния разум. Състоянието на нашето съзнание винаги се проявява в реалния живот. А подсъзнанието участва в процеса на оценка на вашите мисли – добри или лоши, истински или лъжливи, но то дава отговор в зависимост от характера на вашите  мисли и внушения.

Вашето подсъзнание приема това, което му внушавате или  това, в което съзнателно вярвате. То нищо не обмисля  до края, както това прави съзнателният разум. То не спори с вас и нищо не обсъжда.

Например, ако вие съзнателно допускате,  че една или друга мисъл е истинна – макар и да е лъжлива – подсъзнанието ви ще я  приеме за истина и ще действа в посока на образуване на резултати, които със сигурност ще последват.

Ето защо, ако му  правите погрешни внушения, то ще ги приеме за истина, и след известно време ще ги приведе към  изпълнение във вид на условия, обстоятелства и събития. Подсъзнанието често се нарича субективен разум, който възприема околната среда, независимо от петте ви сетива.

В подсъзнанието са  съсредоточени вашите емоции и места за съхранение на паметта. За да накарате подсъзнанието да работи във ваша полза, само трябва да му внушите необходимата идея. Давате заповед и подсъзнанието започва да възпроизвежда идеята, записана в нея.

И така – Законът на вашия разум гласи: всичко, което се случва в живота ви, е реакция на подсъзнанието , всички тези мисли и идеи, които имате в съзнанието си.

Знайте, че мисълта ви е съзидателна, че това,  което чувствате, вие привличате към себе си, и това, което рисувате в своето въображение, се превръща в реалност, че всичко запечатано в подсъзнанието ви ще се проектира върху пространствен екран във вид на форми, функции, явления и събития.

Когато съзнанието и подсъзнанието ви  са в хармония, резултатът е:  здраве, мир, радост и щастие. Всичкото зло на  този свят, болка, страдание, бедност, войни, престъпност и болести се случват заради нехармоничната  връзка между  вашето съзнание и подсъзнание.

Съюзът на вашият съзнателен  и подсъзнателен разум,  вашите мисли и чувства,  създават  съдбата ви. Това е причината за всяко конкретно нещо на света. Не забравяйте:  това, за което вашето  съзнание и подсъзнание са в хармония, неминуемо се реализира. Ето защо всяка идея, облечена в емоции, които вие  чувствате като истински, трябва и се  изпълнява.

Всичко, което  постигаме, и всичко, което не успяваме да постигнем, е пряк резултат от нашите мисли. Oт нашите мисли зависи това, в какво  се превръщаме.

Единственият начин, чрез който можем да израснем духовно, нещо да завоюваме и нещо да постигнем – е да се издигнем на по-високо ниво на мислене. И единствената причина да сме слаби, презрени и нещастни,  е отказ или нежелание да издигнем собственото си мислене на по-високо ниво.

Ако се появи някакъв проблем,  го погледнете като естествен сигнал, показващ, че имате грешно  мислене в тази ситуация. След това променете  мисленето си, и непрекъснато следвайте тази нова посока.

Всичко, което изпитваме е  резултат на подсъзнателните ни  убеждения и предположения. Всички условия, събития и чувства, които вие се налага да изпитвате, са математически точно възпроизвеждане на образите на  подсъзнанието – убеждения и обусловености.

Не забравяйте, че решението на проблема е в самия човек. Външно въздействие  не може да повлияе на начина на мислене на човека. Мислите ви са само ваши, само вие сте създател на съдбата си. В съзнанието ви е заключена  сила, която ще ви помогне да се преобразите, а с помощта на подсъзнанието можете да промените живота си към по-добро.

Вие постоянно пишете книгата на живота си, защото вашите мисли се превръщат във ваш жизнен опит. Това, което пишете вътре в себе си, се случва с вас отвън. Веднага след като напишете нещо в подсъзнанието си, то  е готово да премести планини, за да може написаното вие да го преживеете в живота си като обективна верига от обстоятелства и събития. Записвайте  в подсъзнанието си  правилните идеи и конструктивни мисли, защото „човек става това, за което  мисли по цели дни.“

Духът и разума във вас са причината, а  външният свят – това е следствие. Вашето тяло (физическото ви тяло, околната среда, портфейла ви, социалния статус и взаимоотношенията с хората) – това е математически точно отражение на вашия обичаен начин на мислене и въображение. С други думи, вие сте  изразено убеждение.

Вие не може да се скриете от Закона на Разума или да го заобиколите с   измама. „Според вярата ви ще ви се даде“, а вярата  – това е  мисъл в разума.

След като се научите да влизате в контакт с чудотворната сила на подсъзнанието си да я освобождавате, ще можете да изпълните вашия  живот с такива количества богатство, здраве и щастие, за каквито преди не сте смеели дори да си мечтаете. За да направите това, вие не трябва да завладявате  тази сила; вие вече я притежавате. Но вие трябва да се научите как да я използвате; трябва да я разберете, а след това да я прилагате в ежедневието си.

Започнете да управляват своите мисловни процеси, и ще можете да използвате силата на подсъзнанието за  всеки проблем, като съзнателно си сътрудничите  с Безграничната Сила и Всемогъщия Закон, който знае всичко на света.

© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

Още по темата в нашата страница:


© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!