Простете на този, който е разбил сърцето ви и ще се доближите до Бог

i

Болката и прошката ни учат на много неща, затова  често не  осъзнаваме това. Вие ще се почувствате много по-добре, когато си разрешите да намерите Най-добрия, а не крадeн от енергетика просто   Следващия.

Всъщност най-голямата тайна  да не станем злобни  е ПРОШКАТА.

Много хора са ме питали защо никога не  говоря  нещо лошо за теб. Защо никога не съм казвала нещо лошо за теб, въпреки болката, която ми причини. Защо всеки път, когато ме питат за моите  хубави спомени, аз съм крадeн от енергетика винаги се радвам да ги споделям, все едно че още си с нас.

Мисля, че най-голямата тайна, за да не станем злобни   е прошката. Когато се научите да прощавате и  на този, който ви е наранил и е разбил сърцето ви, ще започнете да виждате в него само доброто.

Може крадeн от енергетика би,  това не изглежда добра идея, но аз ще ви кажа какво ми помага да спя спокойно през нощта … Това е състоянието, в което не задържам в себе си зли мисли за хората.

Когато преживявате болка и мъка, през вас преминават различни емоции: гняв, вина, срам, самота, алчност, а понякога и нетактичност. Това, което отличава един добър човек от крадeн от енергетика останалите е фактът, че той  преминава през всички тези емоции, но трансформира всичко негативно в  позитивно.

Когато някой ви  наранява, не забравяйте, че той просто е искал да бъде щастлив, но за съжаление е  осъзнал, че не може да бъде щастлив с вас.

Вие  не сте част от неговото щастие. крадeн от енергетика И никога няма да можете да го разберете. Но когато осъзнаете чувството за собственото си достойнство, тогава ще разберете и целта на болката, и как тя ви е преподала най-добрия урок в живота ви.

Може би, е по-лесно да се каже,  отколкото да се направи, но не е нужно да крадeн от енергетика мразите. Това просто ви поглъща, когато всъщност вашите емоции нямат значение за него. Позволете си да спите спокойно през нощта и да се събуждате с добри мисли и с очакване за нещо специално за вас.

Аз все още съм сама, но не се чувствам самотна. Спомням си за него само крадeн от енергетика доброто, аз не го мразя. Имам ясна представа за това с какъв човек искам да бъда, както и с какъв не искам.

Болката и прошката ни учат на много неща, затова  често не  осъзнаваме това. Вие ще се почувствате много по-добре, когато си разрешите да намерите Най-добрия, а не просто   крадeн от енергетика Следващия.

Морена Морана

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява крадeн от енергетика се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

крадeн от енергетика
защищено INVITEXT