Всъщност знаете ли какво е грях?

ea260823Повечето от вашите грехове, всъщност не са никакви грехове. Може би сте направили някои грешки, но това не са грехове. Според моето възприятие за живота  думата „грях“ не крадeн от енергетика съществува. Ще се изненадате да научите, че коренът на думата „грях“ означава „забравяне“. Именно такова значение трябва да има тази дума. Вие не сте осъзнавали, вие сте забравили, вие сте направили грешка.

Идеята за греха е  създадена от свещениците, за да ви потискат, да ви подчиняват, да ви унижават, да крадeн от енергетика унищожават чувството ви за достойнство. Но ако сте забравили нещо – това се възприема с разбиране.

Можете да правите нещо, без да осъзнавате какво правите; по-късно ще разберете, че сте направили нещо нередно. Значи е по-добре да не ходите при  свещеника, а при човека, с който сте се държали зле.

крадeн от енергетика

И защо свещеник? И къде е Бог? Вие трябва да отидете и да поискате прошка от лицето, което по някакъв начин сте обидили. Тогава това ще е прекрасно, тогава това ще помага на хората.

Ошо. От робство към свобода

Ошо е доста интересен и оригинален мислител, творбите му понякога ни крадeн от енергетика карат да ги четем със  симпатия, а понякога – точно обратното (например, неговите писания за Хитлер). Но такива чувства възникват само в началния етап на развитие на човешкото съзнание, когато няма  разбиране, че всеки има право на свое мнение, каквото и да е то (аз сега нямам такива чувства). Както крадeн от енергетика и да е, независимо от чувствата, които предизвикват произведенията на Ошо, те винаги ни карат  да се замислим, да осъзнаваме и да видим нещата от друг ъгъл.

Не случайно пиша конкретно за греха. И не случайно се натъкнах на  Ошо. В края на краищата, много от нас са наясно, че крадeн от енергетика случайностите не са случайни. В противен случай, как да живеем в свят, където нищо не е определено?

За да  разбере дали греховете могат да се отмиват, човек трябва първо да разбере: какво е това грях? Грешката винаги може да се поправи, но никога не може да се отмие. А да крадeн от енергетика се поправи може само тогава, когато сте наясно и сте разбрали, че сте направили грешка ..

Осъзнаването е Разкаяние.  
 
Защо е измислена думата грях, който могат да опростят само хората, които работят в църквата? Отговорът е  описан в творбите  на Ошо.

Възможно ли е да се измият греховете? Възможно ли е  църквата да ви ги опрости? Уверявам ви, крадeн от енергетика че ако няма осъзнаване това е невъзможно. За да разберете това по-дълбоко, замислете се: не е ли прекалено просто това за тези хора, които умишлено вършат грехове?

Също така  имам един въпрос: Какво е първороден грях? И защо те толкова упорито клеймят всеки, появил се на света? Доколкото знам от крадeн от енергетика християнството – това е грях, който всеки носи заради простъпките на  първите прародители, Адам и Ева. Значи се получава нещо като Неподчинение. Но дали е така?

Ако бях написал тези неща през Средновековието, вероятно вече щях да бъда  изгорена на клада като еретик. Така че ако ние продължим разговора, ако крадeн от енергетика потърсите информация за 7-те смъртни гряха, няма да намерите термин Неподчинение.

Но затова в челните редици ще намерите нещо, което наистина може да се нарече първороден грях, който е винаги с нас. Това е Гордостта. Защо е първороден и винаги е с нас? Отговорът на този въпрос може да бъде крадeн от енергетика също  въпрос: защо сме тук (в материалния свят)?

Според ведическата култура, ние сме тук, защото не сме искали да служим на Твореца в духовния свят, и сме поискали да бъдем самите ние Богове. В резултат на това, според  свободата на избора, Творецът ни е дал тази възможност. Но имайте предвид, крадeн от енергетика че дори и този Първороден, така наречен Грях, може и трябва да се поправи.

Да, между другото, аз съм чувала често: „Децата са отговорни за греховете на родителите си.“ Не вярвайте. Всеки е отговорен само за своите грехове, според Закона на Карма. А този израз се появява само  защото живеейки крадeн от енергетика с родителите си, децата започват да ги копират и по този начин да  възпроизвеждат тяхното грешно поведение, като така  създават грехове, подобни на тези на родителите си. Но те са отговорни в крайна сметка, само за тях, а не за родителските.

Пожелавам на всички хора осъзнатост и вникване дори и крадeн от енергетика по въпросите на вярата. С цел да  вярвате в нещо, винаги го пропускайте през себе си, през вашето съзнание. В противен случай, ако вярвате сляпо, ще зависите  от човека, който ви  води към такава вяра. И ако той също е сляп, ако  падне в дупка – ще паднете след него.

крадeн от енергетика

Вярата в нещо се усилва, ако наистина  виждате, че това работи и може да се обясни. Когато виждате ясно – не можете да сгрешите.

И моят съвет към вас: не се опитвайте, след като разберете този текст, да говорите за това с твърде религиозни хора; нищо друго освен агресия, няма крадeн от енергетика да срещнете. За тях това ще бъде като висша математика за ученик в 9 клас.

Оксана Клаус

крадeн от енергетика крадeн от енергетика

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско крадeн от енергетика право, чийто размер ще се определя от редакцията.

защищено INVITEXT