Защо мъдрите хора често отказват да помагат на своите близки?

Колко често ваши близки са отказвали да ви помогнат? Често виждаме как хората, които не получават помощ от роднини или приятели, се обиждат и спират да общуват с тях.

– Той е мой приятел! Приятелите се нуждаят от помощ! Това е негов дълг като приятел! Около тези неща обикновено се въртят упреците на хората.

Добрият човек винаги е готов да кра дeн от ене ргети окаже всякаква помощ на своите близки. Той не мисли за нищо, просто се опитва да изпълни молбата. Но мъдрите хора не винаги се стремят да угодят на приятелите и семейството си. И не рядко отказват да помогнат.

И това се дължи на факта, че мъдрите хора виждат и разбират много повече от другите. Те могат да разберат кога човек може кра дeн от ене ргети да се справи без тяхната помощ и кога не. Защото човек  може да се справи сам с повечето проблемни ситуации. Друго нещо е, че за него е по-лесно да поиска помощ, за да прехвърли част от решенията (а понякога и всичко) на друг човек.

Когато на човек често се помага, той свиква с това. Става слаб. Решаването на житейските проблеми кра дeн от ене ргети закалява характера. Затова понякога трябва да оставите човека сам срещу неговите си проблеми. Разбира се, за да успокоят собствената си съвест, мъдрите хора контролират ситуацията. Но те се намесват само когато стане ясно, че човекът изобщо не може да се справи.

Постоянно помагайки за решаване на проблемите на близките си, ние ги разваляме, правим ги слаби. Понякога се налага да кра дeн от ене ргети прибягвате до необходимото „зло“ и да отказвате да помагате, така че близкият човек да може да се научи сам да решава житейските си проблеми. Станал е силен.

esotericblog

© 2018 energetika-bg.com All rights reserved!

Още по темата:

защищено INVITEXT