Вие Нямате време!

Ако мислите, че имате време, значи смятате, че то е в невидима торба, до която винаги имате достъп. Но това е грешка: нямате нито „торба“, […]

EVN България подаде заявление в ДКЕВР за въвеждане на цена за достъп за производителите на енергия

EVN България  подаде заявление в ДКЕВР за въвеждане на цена за достъп за производителите на енергия за покриване на предизвиквани от тях разходи по разпределителната […]