Цар Соломон, най-мъдрият от всичките човеци, е казал: „Не увещавай глупака, за да не те намрази. Увещавай мъдрия и той ще те обича ”. Казано […]