Когато попаднете в Сценария на мазохиста

Това е вид сценарийно поведение, което човек несъзнателно следва в живота. Мазохистът няма самочувствие, няма ясно определени лични граници и с него правят всичко. Човек, заседнал в мазохистичен сценарий, изпитва…