Няколко миниатюри

Преди 450 хиляди години е било, когато Анунаки се заселиха на планетата Земя. Анунаките бяха тези, които донесоха пшеницата от своята планета, която функционира според […]