Цената на тока от ВЕИ не е причина за вдигане на крайните цени

Като се има предвид сравнително малкия дял на електроенергията, произведена от съоръжения, работещи с възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), то към момента токът от ВЕИ формира едва 0,3 ст. от общата цена на киловатчас за крайните потребители, каза в отговор на въпрос на Investor.bg Велизар Киряков, председател на Асоциацията на производителите на екологична енергия. Съотнесено към настоящата цена на електроенергията, това означава, според изчисленията на асоциацията, че токът от ВЕИ има дял от около 1,2-1,5% от крайната цена за потребителите.

Затова производителите на ток от вятър и слънце смятат, че представените вчера предложения за увеличения на цената на тока от трите електроразпределителни предприятия (ЕРП) не се дължат на високите преференциални цени на тока от ВЕИ и най-вече – от вятър и слънце. В представените от асоциацията разчети обаче не са включени необходимите инвестиции, които трябва да бъдат направени за присъединяване към електроенергийната мрежа на съоръженията с ВЕИ, както и инвестициите за изграждане на необходимите заместващи мощности, които би трябвало да работят в периодите от денонощието, когато соларните и вятърни централи не функционират.

Според Велизар Киряков новият Закон за ВЕИ, който е приет на първо четене от парламента, защитава повече интересите на ЕРП-та, а не на инвеститорите във ВЕИ. Председателят на Българската фотоволтаична асоциация Никола Газдов обаче смята, че настоящият законопроект е по-добър в сравнение с предишните варианти.

И от двете организации отбелязаха, че по тяхно мнение в окончателния вариант на закона трябва да има определена методология за преференциалните изкупни цени за енергията не само от вятър и слънце, както е сега, но и за тази получена от биомаса (предимно отпадна дървесина).

Никола Газдов отново отбеляза, че фиксираната изкупна цена на тока от новоизградените фотоволтаични (соларни) централи – която сега е 5-10 пъти по-висока от тази от конвенционалните източници – би могла да бъде много по-ниска от тази от вече съществуващите, защото с напредване на технологиите съоръженията поевтиняват с бързи темпове.

Газдов дори прогнозира, че в период от 7 до 10 години електроенергията от вятър и слънце толкова ще поевтинее, че ще се конкурира с тази от топлоелектрическите централи. Причината за това, по думите му, ще бъде не само поевтиняването на съоръженията с ВЕИ, но и оскъпяването на тока от ТЕЦ поради завишаване на екологичните изисквания към тези централи в ЕС.

Киряков пък даде пример, че в страни като Германия и Испания определените от държавата фиксирани изкупни цени на тока от вятър вече са по-ниски от тези, които могат да се получат на свободния пазар на електроенергия.

http://www.investor.bg/news/article/113291/332.html