“Булгаргаз” иска 7.12 % увеличение на цената на газа

Отчитайки трайната тенденция на повишаване на цените през последните месеци на петрола и петролните продукти на международните пазари, формиращи равнището на цената на природния газ, “Булгаргаз” ЕАД уведомява своите клиенти, че прогнозната цена на природния газ за ІІІ-то трим. на 2011 г. е 570.05 лв./хм3 без ДДС.

Увеличението от 7.12%  (37.91 лв./хм3) отчита условията на чл. 17, ал. 1 – ал. 6 на Наредбата за регулиране на цените на природния газ и не включва недовзет от “Булгаргаз”ЕАД от предходни периоди приход.

Всички допълнителни изменения влияещи върху образуването на цената на природния газ, настъпили през м. май и м. юни (цени на петролни продукти и курс на лева спрямо долара) ще бъдат отчетени в окончателното предложение на “Булгаргаз“ ЕАД за цената на природния газ за ІІІ-то трим. на 2011 г., което ще бъде оповестено при внасяне на предложението в ДКЕВР на 10.06.2011 г.

http://www.bulgargaz.bg/index.php?page=5&nid=65