EVN внесе възражение срещу решението на ДКЕВР за цените на тока

Днес, 27.12.2013 г., EVN България внесе в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) възражение срещу проекта за решение за нови цени от 1 януари 2014 г. Проектът предвижда трето поред намаление на цената на електроенергията за последните 10 месеца (от 5 март 2013, от 1 август 2013 и предстоящото от 1 януари 2014 г.).

Въпреки че решението е обявено от Регулатора като поредна стъпка към стабилизиране на системата, то на практика води до още по-голямо дебалансиране в енергийния сектор и дискриминация на едни и същи участници в него. Поредното намаление на цените е отново за сметка главно на последните звена в системата – ЕРП и Крайни снабдители (EVN България Електроразпределение и EVN България Електроснабдяване).

 

С предложените в проекта цени общото увеличение на цените на електроенергията от приватизацията на ЕРП-тата през 2006 г. досега ще бъде 45%: 36,4% са към Национална електрическа компания (НЕК) и производителите на електроенергия, 7,5% – директно към държавния бюджет чрез ДДС, докато увеличението за дружествата на EVN България през тези години e едва 1,1 %.

 

С оглед на това проектът на ДКЕВР повдига следните въпроси:

– Дали е възможно да се говори за стабилизиране на системата при създаване на следния парадокс: С новото решение ДКЕВР задължава EVN България да плаща цена за енергия и пренос на НЕК и ЕСО от 107,34 лв. за МВтч., а да я продава на битовите клиенти като нощна енергия за 86,76 лв. за МВтч.

 

– Дали последните ценови решения целят стабилизиране на цялата система или само на определена компания? Като се има предвид, че делът на ЕРП-тата в общата цена от тяхната приватизация досега бе силно намален:

– 2005: ЕРП 22,8%, НЕК и производители 77,2%

– 2014: ЕРП 16,6%, НЕК и производители 83,4%

 

– Проектът на ДКЕВР е формулиран на базата на становище на Научно–техническия съюз на енергетиците в България, входирано в ДКЕВР на 18.12.2013 г., което никой никъде не е виждал. Според това „независимо“ становище технологичните разходи на ЕVN България са 8% при реални – 11%. Остава въпросът как и на базата на какви данни е направена тази оценка?

 

– Защо в трето поред ценово решение се игнорират некомпенсираните разходи на дружествата за изкупуване на енергия от ВЕИ?

 

– Защо в проекта не са включени предстоящите разходи за балансираща енергия, които ще се поемат от Крайните снабдители?

 

– Защо ДКЕВР предвижда нов инвестиционен и технологичен одит на ЕРП-тата едва след като Комисията вече обяви проекта на нови цени, когато нормалната практика изисква обратното – цените да се формират на базата на такъв одит?

 

EVN България изразява силната си изненада, че ДКЕВР взема такова тежко решение, без да се консултира с всички засегнати страни.

Read more: http://30dumi.eu/2013/12/evn