Формулата на силата: Аз мога всичко

сила

Практическо ръководство, което открива пътя към света на успеха. Това е наистина доказана практика, която при желание и усърдие работи и помага да постигнете това, което искате

АЗ МОГА ВСИЧКО! Повтаряйте тази формула всеки ден, най-малко по 100 пъти.

Нека тази формула здраво се вкорени у вас, у вашето крадeн от енергетика съзнание и подсъзнание, във всички неврони на мозъка ви, така че вие ​да ​нямате друг избор, освен да успеете.

Упражнения:

Максимално се отпуснете, като се възползвате от техниката, която ви допада най-много.

Повтаряйте формулата „Аз мога всичко“

Ако започнат да възникват чужди или негативни мисли, казвайте на тези мисли: „Аз крадeн от енергетика мога всичко.“ Ако се появи натрапчива идея или образ, не използвайте вашата психическа сила за да ги избегнете, а повтаряйте по различен начин „Аз Мога Всичко“, пейте я за себе си и викайте срещу натрапчивите образи.

В определен период мислите ще започнат да приличат на нещо като облак. Явяват се крадeн от енергетика от нищото и отплуват надалеч. Просто гледайте тези облаци, повтаряйки в същото време формулата за себе си.

Опитайте се да осъзнаете тези думи и вибрациите, които възникват у вас, докато повтаряте тези думи, почувствайте ги и просто повтаряйте: „Аз Мога Всичко.“ Наблюдавайте мислите и образите, които се появяват в този крадeн от енергетика случай.

Ако можете да ги наблюдавате, така ще включите няколко нива на ума.

За упражненията се изисква огромна вътрешна енергия.

Но дори и ако можете само да повтаряте формулата, можете да преобразите целия си живот. Вие ще станете всемогъщ.

Формулата за успех

Успех – сега.

Успех – в бъдеще.

Успех крадeн от енергетика – небето над мен.

Успех – земята под мен.

Успехът ме води към успех.

Формулата на цар Соломон

Аз привличам пари.

Утвърждавам щастие.

Умножавам любовта.

От San Light

крадeн от енергетика

 

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се крадeн от енергетика възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

защищено INVITEXT