ПАРНОТО: ЕДНА ГОДИНА БЯГАМЕ С ТЕНЕКИЯ ВЪРЗАНА ОТ ОМБУДСМАНА!

На 10.02.2016 с писмо изх. № 11-06 Националния омбудсман изпраща до ВКС:
ОТНОСНО: искане за тълкувателно решение относно прилагане на разпоредбите на Закона за енергетиката и на Закона за защита на потребителите при доставката на топлинна енергия за битови нужди.

Без всякакво съмнение, този текст е написан от паралелната власт, защото всичко в него противоречи на Европейското законодателство и на Закона за енергетиката.
В ЕС законодателството за защита на потребителите гарантира, че всеки има право на равноправно третиране, когато купува стоки в супермаркета, когато плаща сметката си към доставчика на електроенергия или когато тегли музика.
Новата Директива относно правата на потребителите на ЕС – която от 13 юни 2014 г. се прилага във всички държави членки – засилва правата на потребителите, като предоставя еднакви права в целия ЕС и същевременно осигурява им добър баланс между защитата на потребителите и конкурентоспособността на фирмите.
КУПУВАЧЪТ – това е правния субект, обект на защита, от Европейското законодателство, което не се прилага в Република България при централизираното топлоснабдяване и се прави всичко възможно, включително и от омбудсмана, никога да не се прилага, защото:
1. Произвежданата топлинна енергия не притежава качеството стока и не се продава?
2. Не съществуват стока, пазар на топлината и пазарни отношения между страните?
3. Гражданите с тръба за парно в дома си не са потребители и купувачи а са клиенти?
4. С доставката в абонатната станция се изключва съществуването на продажбата и покупката?
5. „Доставката” не съществува като дейност, определена с чл. 1 на ЗЕ, т. е. незаконна?
6. Не съществува функционална връзка между елементите на системата и страните?
7. Не съществуват продавача, купувача и облигационно отношение между тях?
8. ЗЗП не защитава, гражданите с тръба за парно в дома си, защото не са потребители, а топлинната енергия не е стока, която не може да се продава и да се купува?
9. ЗЗП дава правото да се отказва плащането на „доставка на централно отопление”, което не е стока? ЗЗП трябва да защити правота да се отказва плащане на стока-ТЕ.
С искането си за тълкувателно решение, омбудсмана изпълнява поръчка на паралелната власт, с която се цели узаконяване от ВКС с тълкувателно решение на общите условия, които противоречат на ЗЕ, както и незаконната „доставка” в абонатната станция, т. е. с това искане се цели узаконяване на наложеното чрез доставката в АС беззаконие.
Ето това е една тенекия, която омбудсмана ни е вързал, пред която бягаме вече цяла година – хвърля ни пепел в очите, че ще ни защити правата на купувачи, а в същото време обслужва интересите на паралелната власт и на монополиста, защото спим и чакаме някой друг да ни почеше там където ни сърби, и да защити отнетото ни право да купуваме?
РЕШЕНИЕТО:
1. Омбудсманът да си изтегли от ВКС искането за тълкувателно решение.
2. Отнемане на лицензиите „за пренос на топлинна енергия от всички топлофикации защото дейността „пренос на ТЕ” не се съдържа в общите условия и не се прилага.
3. Обявяване на общите условия за нищожни, защото противоречат на императивната материално правна норма „продажба” – чл. 150 ЗЕ и на самия Закон за енергетиката – с одобряването от КЕВР на общите условия съдържащи „доставка” е суспендиран – спряно е действието на Закона за енергетиката, за да се прилага „доставката”, която е единствената причина за съществуването на „такса сградна инсталация”.
11.02.2017 год.

Ангел Марков