Може да не ви се вярва, но другите ви харесват повече, когато грешите

[ File # csp5597202, License # 2041269 ] Licensed through http://www.canstockphoto.com in accordance with the End User License Agreement (http://www.canstockphoto.com/legal.php) (c) Can Stock Photo Inc. / ArcadyТези, които никога не допускат грешки, са ни много по-малко симпатични отколкото онези, които се провалят от време на време. Вашите грешки ви правят по- човечни и по- привлекателни в очите на другите.

Как да проникнем зад кулисите и да понаблюдаваме работата на мозъка, за да разберем кога и кои инстинкти управляват решенията ни и защо възприемаме света точно по този начин? Познанието ви за тези 5 психологически ефекта е ключът към дълбоките недра на човешкия мозък.

Другите ви харесват повече, когато грешите.

Тези, които никога не допускат грешка, са ни по-малко симпатични от онези, които се провалят от време на време. Вашите грешки ви правят по- човечни и привлекателни.

Съвършенството или подобието на съвършенство създава дистанция и дразнещата аура на непобедимостта.
„Ефектът на пълния провал“ е проверен от психолога Елиът Арънсън. Участниците в експеримента слушали записи на хора, състезаващи се във викторина. На места се чувало как някои от тях изпускат чашите си с кафе. Точно несръчните били обявени от прослушващите записа за най-симпатични.

Големите очаквания създават нова реалност.

Ако вярвате в нещо – то обезателно ще се случи. Това е така нареченият ефект на Пигмалион. Психологът Робърт Розентал направил следния експеримент. В началото на годината показал на учителите списък с ученици, които имали високи резултати в теста за IQ. Но този списък не съответствал на реалността. Розентал просто си избрал няколко фамилии на ученици на случаен принцип. В края на годината обаче техните резултати били по-добри от тези на останалите. Очакванията на учителите по адрес на тези деца били повишени. Тези очаквания създали нова реалност. Според Розентал това, което един човек очаква от друг, може да се превърне в самоизпълняващо се пророчество.

Колкото е по-голям изборът ни, толкова е по-малка вероятността да сме доволни.

Известно ви е разкаянието на купувача? Купуваш нещо, а после съжаляваш: можех за тия пари да купя нещо по-добро или след две седмици да взема две други неща на разпродажба…
Дори окончателното ни решение да е правилно — ние може да сме недоволни, ако имаме твърде голям избор. Това е „парадоксът на избора“: когато ни е предоставен твърде голям избор, е твърде сложно да бъдем удовлетворени от решението.

Колкото повече хора виждат, че се нуждаете от помощ, толкова по-малка е вероятността да ви се помогне.

Ако се нуждаете от помощ — не я търсете в тълпата. Ще сработи „ефектът на свидетеля“.

Психолозите Биб Латан и Джон Дарли забелязали при изследванията си следния феномен. Когато участникът в експеримента мислел, че той е единственият свидетел — на помощ идвали 85% от останалите участници. Когато до него имало още един човек — помощта си предлагали 65% от останалите.

Когато участникът знаел, че има още четирима свидетели на събитието — на помощ идвали едва 31%.

Често свидетели на катастрофа или престъпление не се опитват да помогнат на пострадалия: всеки мисли, че някой друг ще извика полиция, пожарна или бърза помощ. А единственият очевидец разбира, че е само той и действа много по-решително и логично.

Вашите грешки не са така забележими, както си мислите.
Усещането, че другите непрекъснато ви наблюдават, е само игра на въображението. Параноя и неувереност в собствените сили – чувстваме това всеки път, когато грешим.
Всъщност това не е вярно. Хората забелязват грешките ни много по-рядко, отколкото ни се струва.

За да провери „ефекта на прожектора“ екип от психолози помолил група участници в експеримента да носят странна тениска, а после преброили колко души са забелязали нелепата дреха. Разчетите на хората, носили странната тениска за броя на виделите ги два пъти надвишавал реалния.

Вие се намирате в центъра на внимание на околните много по-рядко, отколкото ви се струва. Така вече можете да се чувствате спокойно на обществени места и да бъдете себе си.

Източник: https://blog.bufferapp.com/6-powerful-psychological-effects-that-explain-how-humans-tick