Мислите не са материални: Откъде е възникнал този опасен мит и защо носи страдания на милиони хора?

Всеки от нас поне веднъж е чувал фразата, че „мислите са материални“. За някои тази деструктивна вяра е заседнала в съзнанието и е нещо естествено. Опасността от такова убеждение е в това, че когато “лошите” мисли му идват на ум, човек се опитва да се отърве от тях. Но това не се случва. Невъзможно е да се отървете от мислите си.

Обученията за личен растеж и бизнес тренинги използват това убеждение като мотивационен лозунг. – Ти можеш всичко, което си поискаш! Мислете за това и всичко ще се изпълни! ” Точно така пишат някои „специалисти“, интернет е пълен с различни афирмации.

Има и такива, които наистина се страхуват от това убеждение: те са хора, които са израснали в условия на догматична информация. Страшно им е да мислят „лоши“ неща, страшно е да казват нещо лошо на глас. Мислите могат да бъдат „грях”, който някой ще узнае и ще накаже.

Както и да е, убеждението в материалността на мислите е грешка на мисленето, разрушително убеждение, което създава много проблеми в реалния живот. Това е наистина така, точно мислите са „материални“!

Сливането на „Мисли = Реалност“

– Кажете, моля, какво ще стане, ако в крайна сметка си изцапате ръцете и не ги измиете веднага? – Питам едно младо момиче, страдащо от натрапчиви мисли и фобии.

– Ще стане зле за мен. Аз ще се заразя. Не знам. Самата мисъл за това ме плаши.

– Да се ​​опитаме да си представим, че сте изцапали ръцете си и не можете да ги измиете. Нека да разиграем въображаемата ситуация.

Гледам я в очите. В тях е застинал страх. Момичето се сдържа. Тя скоро ще за плаче. В офиса цари тишина. След минута, в очите и , виждам неразбиране, раздразнение, гняв.

– Не разбирам. – едва изрича казва тя.

– Хайде да си представим ситуацията.

– Не искам да правя това.

– Защо?

Отново мълчание.

– Страхувате се. – предполагам аз. Момичето кима с облекчение. Нейното спокойствие и доброжелателност се връщат.

– Страхувате ли се, че мислите ви могат да станат реалност?

– Да. – отговаря тя.

– Тоест – ще си помислите и това ще се случи.

– Да. Мислите са материални.

– И ако ви кажа, че това не е така? А ако можете да си мислите каквото си искате и нищо няма да се случи? Ще ви бъде ли по-лесно да си представите въображаема ситуация тогава?

– Ако знам, че мислите ми няма да ме наранят, ще мога.

Убеждението, че мислите могат да влияят на реалността, е присъщо на огромен брой хора. Почти всеки първи е сигурен, че е опасно да се мисли за нещо лошо, или, обратното – че позитивните мисли се сбъдват. Разбира се, мислите нямат такова „магическо“ свойство. Мислите не са материални. Мислите са просто безкраен поток, който тече хаотично в главата ни. Единственият начин да направите материални мислите е да измислите план за действие и да започнете да го реализирате.

Известният психолог Робърт Лихи описва свой клиничен случай на работа с натрапчиви мисли и фобии. Клиентката му се страхува от това, че има рак и тази натрапчива мисъл придобива характера на фобия. Тя се изследвала редовно, ходила при лекари и след като напусне кабинета му, отново се страхувала и отново се записвала за прием. Лихи предложила на клиентката си задача:

Да повтаря опасната мисъл в течение на 20 минути или 200 пъти: „Имам рак.“

Тази задача не  е просто   трудна, защото човек изрича главния си страх на глас. За хората, които са убедени, че мислите са материални, тази задача е истински кошмар.

Всъщност, първите няколко пъти  произнасянето на мисълта на глас е страшно. След 100 пъти става скучно. Тревогата изчезва. След 200 пъти това става мъчение. Ежедневната практика на „страшни“ мисли облекчава безпокойството и тревожността. Когато страхът стане скучен, човекът престава да се страхува.

За онези, които са убедени, че мислите са материални, новината, че това не е така, може да има различна окраска. За някои това ще бъде облекчение, защото плашещите мисли ще се възприемат като част от големия “поток”, който тече в главата. За някои, това ще бъде разочарование – да станеш милионер с афирмации и мантри е малко вероятно да се случи.

По материали на econet

© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

Още по темата във фейсбук:

© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!