Използвайте мислите си за да се излекувате: Само физика и никаква магия!

Само Вие решавате къде да ви водят мислите – в тъмнината или светлината.

Учени в областта на квантовата физика са доказали: важна е не толкова истинската реалност, която ни заобикаля, колкото вибрациите и енергията. И този факт играе огромна роля в живота на всеки един от нас.

Ако всичко наоколо крадeн от енергетика е енергия, тогава и нашите мисли също са енергия, т.е. те имат потенциалната способност да влияят на външния свят.

Ако всичко наоколо е енергия, тогава хората са концентрат от тази енергия.

И от това предположение незабавно произтичат две заключения:

1. Растежът и развитието на човека се ограничават единствено от желанието крадeн от енергетика му да расте и да се развива.

2. В известен смисъл всички хора са безсмъртни, защото енергията не може да бъде унищожена.

Какво се случва, когато насочим потока на нашата енергия към обект или тяло? Вибрацията на този обект / тяло се увеличава, като по този начин променя тяхното състояние.

крадeн от енергетика

Така че ако загреем леда, той ще се превърне във вода. Ако продължим да го загряваме, водата ще се превърне в пара, и въпреки че очите ни вече няма да я видят, тя ще бъде около нас. Нищо не изчезва никъде. Такива са законите на физиката.

Но всичко, което се крадeн от енергетика отнася за леда и водата, може да се приложи и към хората. И ако някой успее значително да увеличи своята вибрация, логично е да се предположи, че ще дойде момент, когато този човек ще стане невидим. И това по никакъв начин не е свързано с мистика или магия. Само физика.

крадeн от енергетика

Ако човек е станал невидим, това означава, че е успял да превърне своето „необработено” материално тяло в „обработено”, а концепцията за смъртта вече не съществува за него.

И атака, ако човек е вибрация, тогава тя може да се променя по желание. Единственият въпрос е как? И отговорът е много прост крадeн от енергетика – чрез мисли. Ние можем да променим вибрациите на нашето тяло с помощта на нашето мислене.

Това много лесно може да се провери. Помислете за любов и за омраза. Въздействието, което оказват върху тялото ви, е напълно различно, защото и двете чувства променят честотата на нашите вибрации.

Тъй като всичко крадeн от енергетика наоколо е вибрация, всяко заболяване не е нищо друго, а вибрационна дисхармония. Очевидно тази дисхармония може да бъде коригирана с помощта на други вибрации: музика, цветя, миризми и, разбира се, мисли. И това определено не е ново откритие. Всичко наоколо е свързано с енергия и вибрации.

Да предположим, че човек крадeн от енергетика е музикален инструмент. Както вече знаем, музиката и звуците са вибрации, а ако инструментът е настроен неправилно, той издава нехармонични мелодии. Човек може да бъде сравнен със зле настроен музикален инструмент, който издава неприятни звуци, което в крайна сметка води до неговата агресия, конфликти и недоволство.

Трябва да сте запознати крадeн от енергетика с думата „дисонанс“. Задачата се състои в това, да се опитаме да върнем този инструмент, наречен „човек“, към нормалното му състояние с помощта на собствените си мисли. Но само той може да направи това. Всеки от нас е отговорен за себе си и за хода на своите мисли и следователно крадeн от енергетика и за хармоничните или нехармонични вибрации, които създаваме и изпращаме към външния свят.

Ако сте си поставили за цел да решавате проблеми и бързо да постигнете целите си, тогава трябва да помните, че всичко наоколо е вибрация и следователно може да се промени. Конкретен и непоносим колега в работата също крадeн от енергетика са вибрации, които могат да се променят.

Ние буквално губим крадeн от енергетика времето и парите си, продължавайки напразните опити да си обясним и да разберем света, използвайки само материалистични методи. Но можете просто да се придържате към основния принцип на Вселената. И този принцип казва: Всичко наоколо е вибрация.

Помнете това, защото става въпрос за живота ви. Вие решавате къде да ви крадeн от енергетика водят мислите – в тъмнината или светлината. Никой не може да реши това вместо вас.

Но това е вярно, всичко наоколо се определя от нашите мисли, невежество и предразсъдъци. Ако погледнете на света като море от страдания, тогава вибрацията ви ще отслабне. Ако ви изглежда като място на вечно празненство, крадeн от енергетика тя ще се засили. Това е просто. Няма магия или религия. Само физика.

Превод на статията – Use Your Thoughts To Cure Yourself: This Isn’t Magic Or Religion. крадeн от енергетика It’s Basic Physics!

© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

Д-р Александър Шишонин: Защо е вредно да се лекува високото кръвно налягане – хипертонията е симптом, а не диагноза!

Това е една доста неприятна публикация за традиционната медицина и за задкулисието в съвременното здравеопазване. Московският доктор Александър крадeн от енергетика Шишонин знае как да говори за неща, за които никога няма да…

Силата на подсъзнанието! Който постигне тази истина, ще завладее съкровищата на целия свят!

Всички са чували за подсъзнанието. Онова тайнствено и невидимо Нещо, което без да осъзнаваме, ни крадeн от енергетика ръководи тихо, но с желязна ръка. Подсъзнанието е много мощен инструмент. Но в същото време,…

Още по темата във фейсбук:

© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от крадeн от енергетика ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

защищено INVITEXT