Притчи Дзен: Ако даваш – бъди благодарен!

Веднъж богат търговец научил, че известен в областта Дзен учител има нужда от по-голямо помещение за обучение. Търговецът решил да дари петстотин златни монети за новото училище.

Когато казал това  на Дзен учителя, той само отговорил:

– Добре, ще взема тези пари от теб.

Търговецът дал парите, но не му харесало, че учителят приел дарението по такъв сдържан начин.

– В тази торба има петстотин златни монети! – сякаш между другото отбелязал търговецът.

– Много добре, разбрах.

– С тези пари един обикновен човек може да живее цяла година! – не се отказвал търговецът.

– Да, знам – съгласил се учителят.

– Аз съм богат, но за мен петстотин златни монети е значителна сума! – продължил да настоява търговецът.

Учителят замълчал, след което попитал:

– Ти очакваш благодарност?

– Разбира се! – потвърдил търговецът, доволен, че най-накрая Дзен учителят разбрал, че неправилно е приел дарението.

И тогава учителят казал:

– А  трябва да благодари даващият! Помисли върху това.

esotericblog

© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

Още по темата в нашата страница:


© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!