Зашифрованите дневници на Никола Тесла разказват за пътешествия във времето

Как е работила машината на времето на сръбския гений?

Сравнително наскоро в англоезичната преса се появиха редица противоречиви статии за невероятно откритие в един от изоставените складове в Ню Йорк, пряко свързано с наследството на Никола Тесла. Репортажи в няколко таблоидни издания говорят за случайното откриване на изгубените дневници на великия сръбски инженер.

Според публикациите, сред сравнително баналните за днес научни разсъждения и теории, записани на вече доста изгнили страници, една поредица от записи се откроява със своята фантастичност. Тесла твърди, че през последните години от живота си е успял да създаде машина на времето, задвижвана от електричество.

В хода на няколко записа той описва подробно своите предполагаеми пътувания в миналото и бъдещето, предоставяйки невероятни описания и технологични идеи, за които се твърди, че са били предадени лично от Леонардо да Винчи, както и зашеметяващи снимки на далечното бъдеще на планетата.

В дневника си Никола Тесла описва подробно своето удивително пътешествие през векове назад във времето, което завършва в работилницата на един от най-великите умове на човечеството – Леонардо да Винчи.

Веднъж на това историческо място, Тесла бил зашеметен от мащаба на творчеството на Леонардо, дълбоките му познания в различни области на изкуството и науката, които са толкова пред времето си, че дори векове по-късно продължават да удивляват.

Изобретенията, които Тесла видял в работилницата, от чертежи за летящи машини до идеи за машини за гмуркане, отразяват неуморната жажда на Леонардо за нови открития и желанието му да разбере света. Тесла, вдъхновен от гения на Леонардо и осъзнавайки, че стои пред човек, който може абсолютно спокойно да приеме идеите му, решава да сподели няколко от своите инженерни концепции.

Той предложил подобрение на дизайна на хеликоптера на Леонардо, като въвел концепцията за задвижван от витлото въздушен поток, който може значително да увеличи ефективността и повдигането на машината.

Освен това Тесла скицира апарат, който може да използва алтернативни източници на енергия, което е истинска иновация за онова време. Тези идеи, макар и да изглеждат непостижими в епохата на Леонардо, отразяват общото желание на двамата учени да намерят нови начини за развитие на технологиите и използване на невиждани досега източници на енергия.

Тесла описва в дневниците си как Леонардо, след като внимателно изслушва и обмисля идеите, които предлага, е искрено възхитен от дълбочината на мисълта и новаторския подход.

Той разпознава важността и потенциала на тези идеи, но също така е наясно с ограниченията на своето време, когато дори най-простите инструменти и материали за прилагането им са били недостъпни или са били на много ранен етап на развитие. В тези моменти на комуникация между двама велики умове във времето, Тесла открива уникалната възможност не само да сподели визията си за бъдещето с миналото, но и да види как собствените му идеи резонират в далечното минало, подчертавайки универсалността на желанието на човечеството за напредък и иновации.

Най-вълнуващите записи на Тесла обаче се отнасят до неговите пътувания в бъдещето. Според Тесла бъдещето е невероятна и невъобразима визия на сегашния етап на развитие, където градовете, сякаш създадени от мечти, се носят сред облаците благодарение на революционни антигравитационни технологии.

Тези плаващи метрополиси, освободени от оковите на гравитацията, демонстрират изключителни нива на инженерно съвършенство и екологична устойчивост, създавайки впечатлението, че човечеството е навлязло в епоха, в която хармонията с природата не е просто идеал, а реалност.

В тези записи Тесла споделя и впечатленията си от среща с извънземни, които според него не само съжителстват с човечеството, но и активно допринасят за неговото развитие.

Твърди се, че тези извънземни същества, притежаващи напреднали знания и технологии, са споделяли тайни с хората, които са им позволили да направят огромни скокове в различни области на науката, особено в медицината и екологията.

Благодарение на това сътрудничество човечеството успява да преодолее много болести, които преди се смятат за нелечими, и значително да намали въздействието си върху околната среда.

Едно от най-необичайните и вълнуващи открития, описани от Тесла, е използването на генно инженерство за връщане към живот на динозаврите. Тези древни същества, преродени в лабораториите на бъдещето, не са били предназначени за зоологически градини или изследвания; вместо това те се интегрират в селското стопанство, където техните естествени инстинкти и физически способности намират нови приложения.

Тесла описва как тези гиганти се трудят в полетата, помагайки за намаляване на нуждата от автомобили и изкопаеми горива, което води до значително намаляване на екологичния отпечатък на човечеството.

Самото техническо описание на машината на времето на Никола Тесла предполага комбинация от неговите революционни идеи в областта на електромагнетизма и теоретични концепции, свързани с квантовата физика и теорията на относителността, които по времето на неговия живот все още са били само на границата на научното познание.

Основни компоненти на машината на времето на Никола Тесла

Електрическият резонатор на Тесла. Сърцето на машината на времето е подобрена версия на резонатора на Тесла, способен да генерира високочестотни електромагнитни вълни. Този компонент е необходим за създаване на мощно електромагнитно поле, способно да влияе на тъканта на пространство-времето.

Квантов модулатор. Сложно устройство, което включва квантови компютри за изчисляване и модулиране на електромагнитни полета по такъв начин, че да се насочат точно и да достигнат желана точка в пространство-времето. Това устройство използва принципите на квантовото заплитане, за да стабилизира пътуването.

Времеви пашкул. Изолирана кабина, защитена от специални метаматериали, способни да издържат на екстремните условия, срещани при манипулирането на пространство-времето. Вътре в пашкула се създава контролирана среда, която предпазва пътника от потенциални времеви аномалии и ефектите на относителността.

Преобразувател на енергия. Устройство за преобразуване и съхраняване на огромни количества енергия, необходима за активиране на машина. Използва комбинация от традиционни енергийни източници и експериментални технологии, вероятно включително студен синтез.

Контролен интерфейс. Интерфейс, разработен от Tesla за въвеждане на времеви и пространствени координати, както и за наблюдение и настройка на параметрите на пътуването в реално време. Тази система е интегрирана с квантов модулатор за фина настройка на параметрите на пътуването.

Според дневниците на Тесла неговата машина на времето работи на принципа на създаване на високоенергийно електромагнитно поле, което може да изкриви пространство-времето. Електрическият резонатор генерира вълни, които квантов модулатор настройва, за да създаде „тунел“ между текущата точка в пространство-времето и целевата.

Времевият пашкул осигурява безопасността на пътника, а енергийният преобразувател поддържа работата на цялата система. Електромагнитното поле, генерирано от резонатора, взаимодейства с тъканта на пространство-времето, използвайки ефекти, предвидени от общата теория на относителността и квантовата механика. Пътуването във времето се постига чрез прецизна манипулация на тези полета, за да се създаде контролирана времева линия, позволяваща пътуване както в миналото, така и в бъдещето.

Откриването на дневниците предизвика разгорещен дебат в англоезичната научна общност и в интернет. Някои изследователи смятат, че записите са фалшиви или плод на въображението на Тесла, посочвайки, че няма физически доказателства за съществуването на машина на времето.

Други твърдят, че Тесла е бил много по-напред от времето си в много области и че неговите теоретични познания биха могли да му позволят да направи открития, които все още ни изглеждат фантастични. Повечето от записите се оказаха криптирани с помощта на сложен и неизвестен досега код, разработен от самия Тесла.

Записите, които бяха прочетени без дешифриране, предоставиха само малка част от богатото наследство на Тесла, намеквайки за дълбочината на неговите знания и може би тайни открития, които биха могли радикално да променят разбирането на науката и технологиите.

Заслужава да се отбележи, но според информация от англоезични публикации, веднага след като става известно за съществуването на криптирани записи, правителствени организации и разузнавателни служби от различни страни проявиха повишен интерес към историята с дневниците на Тесла.

Както пишат журналистите: „те осъзнаха потенциалната важност и опасност от технологиите, които могат да бъдат обсъдени в скритата част на записите“. Съобщава се, че дневниците на Тесла са премахнати от публичен достъп под предлог за национална сигурност.

Изследователите и криптографите обаче продължават да се опитват да дешифрират скритите съобщения, които са били копирани преди изземването, надявайки се, че един ден ще могат да предоставят на света знания, които евентуално биха могли да го променят. Сега Дневниците на Тесла са станали обект на международни интриги и тайно съперничество.

Източник: „Засекретената хроника“

ОТВЪД РЕАЛНОСТТА