Будистка притча: Какво е Дзен?

Преди няколко години попаднах на притча, след която главата ми се проясни. Дълго време не можех да разбера какъв е смисълът на учението дзен будизъм […]

Дори и вашият най-зъл враг не може да ви навреди повече, отколкото собствените ви мисли

9 перли на будистката мъдрост, които помагат за постигане на вътрешен мир Будистките мъдри изказвания излизат извън рамките на религията. Тяхната радикалност и фокусиране върху […]

Саркастични Дзен цитати

Преди да започнете да осъждате някого, извървете няколко мили в неговите обувки. По този начин, когато започнете да осъждате ще бъдете на безопасно разстояние и […]