Будистка притча: Какво е Дзен?

Преди няколко години попаднах на притча, след която главата ми се проясни. Дълго време не можех да разбера какъв е смисълът на учението дзен будизъм и какво означава „да виждаш света такъв, какъвто е“.

Ето всъщност тази притча:

Учителю, обясни ми какво е Дзен?

– Черни облаци закриха Луната? Разбра ли?
– Не.
– Върви и странствай 8 години.

Ученикът тръгнал и се върнал след 8 години.

– Учителю, обясни ми какво е Дзен?
– Черни облаци закриха Луната. Разбра ли?
– Ами да.
– Какво разбра?
– Че облаците са зло, а Луната…
– Нищо не си разбрал.
– Върви и странствай 8 години.

Ученикът тръгнал и се върнал след още 8 години.

– Учителю, обясни ми какво е Дзен.
– Черни облаци закриха Луната. Разбра ли?
– Разбрах.
– И какво разбра?
– Черни облаци закриха Луната.
– Браво!- казал Учителят.

Това е шеговита версия на будистка притча. Но колко точно отразява смисъла на учението!

Непрекъснато раздаваме оценки на всичко и всички. Този е умен, този е глупав, този е добър, този е лош. Зад тези шаблони не виждаме човека такъв, какъвто е.

Ние правим оценки не само на хората, но и на събитията. Автобусът замина – лошо, похвалиха ме на работата – добре; спънах се- лошо.

Раздавайки оценки и лепейки етикети върху всичко, ние не виждаме света такъв, какъвто е, а го виждаме такъв, какъвто само ние си го представяме.

 

© 2020 energetika-bg.com All rights reserved!

Още по темата в нашата страница:


© 2020 energetika-bg.com All rights reserved!