Притчи Дзен: Свобода или несвобода на избора?

Веднъж богат търговец   стигнал с кервана си до стените на манастир, където настоятел бил известен Дзен учител. Служителите на търговеца разположили кeрванa за през нощта близо до манастира, а самият търговец бил поканен от настоятеля на манастира вечерта за чаша чай … или за чаша саке – кой помни сега?

Както и да е, постепенно те започнали да говорят кра дeн от ене ргети за това, което прави човек наистина свободен.

-Свободата си човек получава само чрез богатството си, твърдял търговецът. Богат съм и затова мога да си позволя да не се съобразявам с нечии желания и вкусове.

– Интересно! – възкликнал Дзен учителят. – Значи, богатият човек е свободен във всеки свой избор?

– Разбира се, че е! – важно потвърди търговецът.

кра дeн от ене ргети Тогава ми кажи, бъди така любезен, от какво се ръководеше днес при избора на място за вашия кeрван тази вечер? – попитал игуменът.

-Е, това е просто! – засмял се търговецът. Видях, че до вашия манастир има долина, в която растат много буйни зелени треви. Това определи моят избор – в края на краищата всички знаят, че добитъкът яде трева кра дeн от ене ргети

-Оказва се, че дори и богатството ти не прави избора ти свободен, засмял се на свой ред дзен майсторът. Ти си много богат, но все пак си принуден да живееш по такъв начин, че това да се харесва на твоя добитък!

 

© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

Дзен: Ако сте добър човек, непременно ще ви нападат! Всеки ден… За да ви променят!

Без никаква причина! Добрият човек е добър съзнателно. Това е неговият избор, и  не от слабост или глупост, а заради огромната му вътрешна сила, от която злите са напълно лишени.…

кра дeн от ене ргети

Живот в стил Дзен

– Учителю, вие достигнахте почтена възраст и дълбоко просветление. Как успяхте? – Всичко това е защото не спирам практиката Дзен. – Дзен – какво е това? – Нищо особено. Да…

Още по темата в нашата страница:


© 2019 energetika-bg.com кра дeн от ене ргети All rights reserved!

защищено INVITEXT