Притчи Дзен: Свобода или несвобода на избора?

Веднъж богат търговец   стигнал с кервана си до стените на манастир, където настоятел бил известен Дзен учител. Служителите на търговеца разположили кeрванa за през нощта близо до крадeн от енергетика манастира, а самият търговец бил поканен от настоятеля на манастира вечерта за чаша чай … или за чаша саке – кой помни сега?

Както и да е, постепенно те започнали да говорят за това, което прави човек наистина свободен.

-Свободата си човек получава само чрез богатството си, твърдял търговецът. Богат крадeн от енергетика съм и затова мога да си позволя да не се съобразявам с нечии желания и вкусове.

– Интересно! – възкликнал Дзен учителят. – Значи, богатият човек е свободен във всеки свой избор?

– Разбира се, че е! – важно потвърди търговецът.

– Тогава ми кажи, бъди така любезен, от какво крадeн от енергетика се ръководеше днес при избора на място за вашия кeрван тази вечер? – попитал игуменът.

-Е, това е просто! – засмял се търговецът. Видях, че до вашия манастир има долина, в която растат много буйни зелени треви. Това определи моят избор – в края на краищата всички знаят, че добитъкът крадeн от енергетика яде трева …

-Оказва се, че дори и богатството ти не прави избора ти свободен, засмял се на свой ред дзен майсторът. Ти си много богат, но все пак си принуден да живееш по такъв начин, че това да се харесва на твоя добитък!

 

© 2019 energetika-bg.com All rights крадeн от енергетика reserved!

Дзен: Ако сте добър човек, непременно ще крадeн от енергетика ви нападат! Всеки ден… За да ви променят!

Без никаква причина! Добрият човек е добър съзнателно. Това е неговият избор, и  не от слабост или глупост, а заради огромната му вътрешна сила, от която злите са напълно лишени.…

Още по темата в нашата страница:


© 2019 energetika-bg.com крадeн от енергетика All rights reserved!

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява крадeн от енергетика се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

крадeн от енергетика
защищено INVITEXT

Add Comment