Притчи Дзен: Три отговора

Един Дзен учител бил известен с непредсказуемите си отговори на въпроси. Веднъж един човек влязъл в храма, където живеел, и го попитал:

– Има ли бог?

Учителят погледнал човека в очите за секунда и отговорил:

– Не, Бог не съществува.

Мъжът бил шокиран и си тръгнал. Същия ден дошъл друг човек и задал същия въпрос на Дзен учителя. Той отговорил:

– Разбира се, Бог съществува. Търси и непременно ще го намериш.

Ученикът, който цял ден бил до учителя, много се изненадал от тези противоречиви отговори. Вечерта в храма пристигнал трети човек и задал на учителя същия въпрос.

– Има ли бог?

Учителят по това време седял в двора на храма и наблюдавал залеза. Той мълчаливо поканил новодошлия да седне до него и затворил очи. Няколко минути те седели мълчаливо в сгъстяващия  се полумрак. Накрая мъжът се изправил, поклонил се на учителя и казал:

– Благодаря ти за отговора, радвам се, че дойдох в този храм и се срещнах с теб.

И си отишъл. Тук ученикът не издържал:

– Учителю, в един ден отговорихте на един и същ  въпрос три пъти по различни начини. Защо го направихте?

Учителят отговорил:

– Много е просто. Първият човек беше вярващ. Той зададе въпрос, като не искаше отговор, а потвърждение на своята вяра. Аз го шокирах, защото не желая да подкрепям ничии вярвания. Всяка вяра е грешна. Само знанието може да бъде непогрешимо.

Вторият човек беше атеист. Той искаше да подкрепя неговото неверие.

А третият човек беше истински търсещ. Той искаше да получи отговор. Той беше човек с голямо доверие и искаше да му разкрия нещо, затова не му отговорих, а просто му предложих да седне до мен. И нещо се случи. То просто не можеше да не се случи.

„esotericblog“

© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

Още по темата в нашата страница:


© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!