Притчи Дзен: Защо живее злото?

Веднъж един самурай се връщал у дома от поход. Пътят му водел до голяма река. На брега имало колиба, в която живеел лодкар и самураят го помолил крадeн от енергетика да го закара до другия бряг. Лодкарят се съгласил.

Но щом лодката стигнала до средата на реката, от водата излязъл чудовищен дракон. Завихрила се буря, задухал силен вятър, който предизвикал огромни вълни. Тези вълни подхвърляли насам – натам крехката лодка, а драконът злобно хихикал.

Лодкарят, при вида на бушуващата стихия крадeн от енергетика и чудовището, захвърлил греблата и покрил лицето си с ръце.

– Защо захвърли греблата? Защо не гребеш? – възкликнал изненадано самураят.

– Какъв е смисълът да продължа с гребането? Не виждаш ли, че това чудовище иска да ни потопи! Драконът излезе от водата, което означава, че гребеш – не гребеш, крадeн от енергетика все едно ще потънеш- без да отваря очите си, заклатил главата си лодкарят.

-Не подобава на мъж да чака смирено смъртта си. Ако искаш да живееш – трябва да се бориш за живота си  – казал с увереност самураят, скочил зад борда с изваден меч в ръката си и отрязал крадeн от енергетика главата на дракона.

Бурята веднага утихнала и вълните се успокоили.

Колко зло живее на Земята само защото се страхуват от него! Но трябва само да спрете да треперите и да затваряте очите си, когато се появи, и то няма да посмее да ви навреди. Може да не се получава винаги, крадeн от енергетика но си струва да опитате.

© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

крадeн от енергетика

Още по темата в нашата страница:


© 2019 крадeн от енергетика energetika-bg.com All rights reserved!

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА крадeн от енергетика Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

крадeн от енергетика
защищено INVITEXT

Add Comment