Будистка притча: 3 ситуации, когато трябва да игнорирате другите хора

Отношенията с други хора ни носят щастие и удовлетворение, но те също така често са източник на разочарования и огорчения.

Поради тази причина, за да намерите ключа към крадeн от енергетика щастието, трябва да се научите да пренебрегвате определени думи, нагласи и поведение на другите хора.

Освен това има случаи, когато пренебрегването е въпрос на вашето психично здраве, защото отношението ни към случващото се пречи да продължим напред и да постигнем до реалния си потенциал.

Осъзнаването, че ние понякога поддържаме токсична крадeн от енергетика връзка, превръщайки се в главната жертва, е първата стъпка към освобождаването от капана, в който сами сме попаднали.

Игнорирането е изкуство

Според легендата, веднъж един човек се приближил до Буда и  без да каже и дума, го заплюл в лицето. Учениците на Буда изпаднали в ярост.

Ананда – един крадeн от енергетика от най-преданите ученици се обърнал към Буда:

„Позволи ми да направя това, което той заслужава.“

Буда спокойно избърсал лицето си и отговорил на Ананда:

„Не, ще говоря с него“.

Сгънал ръцете си с уважение и казал на мъжа:

„Благодаря. С жеста си ти ми позволи да се уверя, крадeн от енергетика че гневът ме е напуснал. Безкрайно съм ти благодарен. Твоят жест също така показа, че Ананда и другите ученици все още изпитват гняв. Благодарим ви.“

Непознатият не можел да повярва на чутото, бил трогнат и се разкаял   за своята постъпка.

Тази история е добър пример за това какво крадeн от енергетика означава да игнорираме. Всъщност в нашия лексикон тя често има отрицателно значение и ние се чувстваме виновни, че игнорираме някого.

Всъщност игнорирането означава да не позволяваме на думите, нагласите и поведението на други хора да нарушат вътрешното ни равновесие, Не е нужно да прибягвате до жестокост или агресия, а е крадeн от енергетика достатъчно да създадете защитен пашкул около себе си.

Това означава да игнорирате определени хора в определени моменти, но не е задължително да ги избягвате. Игнорирането не е форма на отмъщение и не начин да се предизвикат комплекси у някого, а метод за самозащита.

1. Разрушителна критика

Ако критиката не ви крадeн от енергетика помага да станете по-добри, а само ви депресира и унижава, трябва да я игнорирате. Не позволявайте на другите да ви съдят, ако не са се поставили на ваше място. Не позволявайте критиката им да ви навреди.

2. Негативни действия

Ако човек се отнася с вас лошо, не позволявайте поведението му крадeн от енергетика да промени психологическото ви равновесие, защото по този начин ще се убеди, че е постигнал целта си.

Не забравяйте, че можете да обидите само човек, който позволява това. Ако забележите неподходящо поведение, преразгледайте очакванията си по отношение на крадeн от енергетика човека и продължете напред.

3. Манипулации

Някои хора се опитват да ни контролират чрез емоционални манипулации. Осъзнайте това навреме и се опитайте да избягвате коментари, които могат да увеличат чувството ви за вина и отговорност за това, което не сте извършили. Като се научите да игнорирате думите им, можете наистина крадeн от енергетика свободно да вървите напред.

Създайте си защитен щит

Ние сме свикнали сме да реагираме с гняв на агресивно поведение или се огорчаваме, когато ни критикуват. Подобна реакция е нормална и не всички от нас са в състояние да се държат като Буда от притчата.

Проблемът възниква, когато подобна реакция трае крадeн от енергетика по-дълго от необходимото и ни причинява страдания.

За да се научите да игнорирате, се нуждаете от сериозна подготовка и дълбока промяна в отношението си. Въпреки че това може да звучи противоречиво, пренебрегването не означава да се затваряте към другите, а напротив, човек трябва напълно да се открие към света.

В крадeн от енергетика психологията има мощна техника, наречена „радикално приемане“.

Означава пълно, неосъждащо приемане на всичко. На практика голяма част от това, което другите ни казват, ни засяга, защото не отговаря на нашите очаквания.

Ние отказваме да приемем думите или поведението на други хора. Такъв отказ поражда безсилие, негодувание, омраза и тъга.

Когато крадeн от енергетика използвате „радикално приемане“, вие просто приемате случилото се, без да се опитвате да оценявате събитията. Това психологическо разстояние създава защитен щит около вас и развива способността ви да реагирате на ситуация, без да се разрушавате емоционално.

econet

© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

Още по темата в нашата страница:


© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

крадeн от енергетика

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло крадeн от енергетика или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

защищено INVITEXT

Add Comment