Бъдете сигурни! Вашите сълзи и горчиви преживявания ще се върнат при този, който умишлено ги е предизвикал!

Това не са вашите собствени емоции, така да се каже. Не са вашите лични преживявания. Злодеят умишлено е причинил тези емоции против волята ви. Удрял, обиждал, унижавал, ограбвал – и…

Все някога ще ви потрябва някога да узнаете: Кой е Най-остроумният отговор на оскърбление!

Има и такива хора, които обиждат. Те обиждат у най-добрите, великите, известните и знаменитите. Но вие можете и трябва да им отговорите! Как да реагираме на обида? И трябва ли…