Притчата на Буда: „Развържете възлите!“

Един ден Буда се появил пред учениците си с кърпичка … с много ценна носна кърпа. Може би някой цар му я е подарил. Но Буда не приемал такива вещи, затова всички го гледали и си мислели: „За какво става дума? Защо я носи в ръката си, държейки я така, сякаш казва на всички: „Вижте, внимателно гледайте!“

Нямало обаче какво да гледат. Това била просто красива кърпичка от коприна. Тогава Буда започнал да я завързва на възли, пет възела. Настъпила пълна тишина … всички просто гледали това, което той прави. Буда попитал учениците:

– Това същата носна кърпичка ли е, която донесох с мен, или е друга кърпичка?

Шарипутра, един от старите му ученици, се изправил и казал:

– Шегувате ли се с нас? Мисля, че това е същата кърпичка.

Буда казал:

– Шарипутра, помисли отново, тъй като носната кърпичка, която донесох, нямаше възли, а тази има пет. Как може да бъде същата?

Шарипутра видял смисъла и каза:

– Разбрах всичко. Въпреки че това е същата кърпа, сега тя е във възли – също като страдащ човек.

– Абсолютно правилно. Това е, което искам да ви покажа: човек, който се измъчва, не се различава от Гаутама Буда. Аз съм само кърпичка без възли. Ти си кърпичка с пет възела (пет възела – агресивност, алчност, лъжа, неосъзнатост и егоизъм).

Тогава Буда казал:

– Бих искал да ви попитам още нещо. Опитвам се да развържа тези възли. Погледнете ме – това ще ми помогне ли да ги развържа?

Той дръпнал двата края на кърпичката, възлите станали още по-малки и по-стегнати. Някой казал:

-Какво правите? По този начин възлите никога няма да бъдат развързани. Такава тънка коприна, а вие толкова силно дърпате! Възлите стават малки и вече е почти невъзможно да се развържат!

Буда казал: „Така вие можете да разберете толкова ясно всичко за тази носна кърпа. Нима не можете да разберете себе си? Не виждате ли себе си в същата ситуация? Дърпали ли сте своите възли или не? Тогава защо те стават все по-малки и по-малки и по-стегнати?“

След което Буда попитал:

„Какво трябва да направя?“

Един монах се изправил и предложил:

– Първо, бих искал да се доближа и да видя как са завързани възлите.

Той погледнал носната кърпа и казал:

– Възлите са направени по такъв начин, че ако ги разхлабим и ще им позволим да станат по-свободни, те ще се развържат; това не е трудно. Това са обикновени възли.

Буда дал на монаха кърпичката и той развързал възлите един по един.

И накрая казал:

– Днешната проповед завърши. Вървете и медитирайте!

esotericblog

© 2018 nepoznato.energetika-bg.com All rights reserved!

Още по темата:

© 2018 nepoznato.energetika-bg.com All rights reserved!