Кармата на изречените и неизречени думи – лъжа, суета, клевета, сквернословие

карма

Когато започне да изрича лъжи, човек постепенно престава да разбира кое е истина и кое не е.

Какво представлява лъжата?

Има два вида лъжи. Първият вид е активна лъжа – лъжливи думи, които се произнасят при опит за защита на собствените интереси.

Във втория случай също лъжат за да крадeн от енергетика спасят своите интереси, или себе си, но мълчат, тоест истината се премълчава. Ако започнете да изпълнявате практиката на въздържание от лъжата, ще се появи възможност да се видят явленията такива, каквито са в действителност.

Неспособността за адекватно възприемане на явленията възниква заради активиране на енергията Тамаш. Тамаш скрива явленията. Заради крадeн от енергетика тази енергия душата сякаш е обгърната от нещо. Когато у човек се активира енергията Тамаш, на пръв поглед  той може да изглежда красив за околните.

Но около него има „стена“, създадена от тази енергия, която не му позволява да види какво го заобикаля. Поради тази причина той не може да крадeн от енергетика възприема събитията такива, каквито   съществуват. А за да бъде щастлив, трябва да вижда нещата и събитията, каквито те действително съществуват, както и да открие истинската си същност.

Освен това колкото повече карма на лъжата е натрупана, толкова повече се забавя материализирането на кармата. Ако се забави възвръщането на кармата, става крадeн от енергетика трудно да се разберат нейните закони.

Когато се казват лъжи, човек постепенно престава да разбира кое е истина и кое не е.

Сега – за празнословието

Под празнословие се разбират неясни или ненужни думи. Тези неясни или несериозни думи влияят на нашите образи и замърсяват нашето съзнание. Ако искрено се крадeн от енергетика покаете за празнословието ще имате възможност да прогнозирате, да предвиждате бъдещето си, което ще ви бъде много ясно.

Ако искате да живеете по собствената си воля тогава ще трябва да премахнете от речника си всички излишни думи и да казвате само това, което е необходимо. Възниква въпросът – какво да крадeн от енергетика правя, когато съм в компанията на приятели, които нямат кармична връзка с истината, когато тези приятели говорят празни думи? Опитайте се да не дрънкате празни приказки, това е.

Опитайте се да намерите тема, която да има отношение към Закона за Кармата и се опитайте да разкажете за това.

За сквернословието.

крадeн от енергетика

Сквернословието предизвиква у събеседника антипатия. В резултат на това вие ще си навредите сами. Освен това около вас се събират хора, които също ще сквернословят и ще замърсяват душите си. Вероятно няма хора, които доброволно ще плюят в небето. Въпреки това има много, които ругаят. Това е същото като да крадeн от енергетика плюете в небето, защото тези мръсни думи, непременно се връщат при вас.

По този начин, като се следва Закона за Кармата се създава причинно-следствена верига: тези хора, които често ползват мръсен език, сами биват подлагани на ругатни от страна на другите. Тази причина задължително се въплъщава и ако използвате мръсен крадeн от енергетика език, задължително ще дойде време, когато ще страдате от това, че ви ругаят.

В основата на сквернословието лежат такива груби прояви на душата като омраза, гняв, завист и т.н. И ако се вгледате в закона на Истината, който казва, че всичко е проявление на душата, тоест ако ползваш лош език крадeн от енергетика превръщаш своя свят, света около себе си в един свят, изпълнен с гняв, омраза, завист и други подобни прояви на душата.
Така че трябва да се покаете за кармата, натрупана заради лош език, и да се върнете към духовно богат живот.

Четвъртата негативна карма на словото – клевета.

Тя произхожда от чувството на завист, когато завиждате на щастието на някой крадeн от енергетика друг.

Това проявление на душата – е основа на клеветата. Душата, която не може да се радва на щастието на другите, няма как сама да бъде щастлива.

За крадeн от енергетика клеветата трябва да се покаете. В случая с клеветата в душата се раждат чувства на завист, а ако съществува завист, като съпътстваща проява на душата, се появява и ненавист.

Тези, които имат омраза в сърцето си, постепенно изграждат стена в съзнанието си и се изолират от другите. Клеветата предизвиква вражда крадeн от енергетика между хората, генерира причината, поради която и вие ще бъдете въвлечени в нея.

Клеветата създава причина за самота. За да се отървете от вътрешните и външните условия, които възникват в резултат на кармата на клевета, е полезно да практикувате изповед – покаяние, медитация.

Казвайте истината, не изричайте ненужни думи и крадeн от енергетика говорете така, че думите ви да са нежни и меки.

Още по темата:

 

Забравете за реалността. Никога не и казвайте каква форма трябва да приеме!

Вярвам, че с Вселената трябва да се общува. Да се научим да виждаме знаците й, да развиваме чувствителността си към крадeн от енергетика тях. Когато вътрешният радар е конфигуриран да приема съобщения, пощата…

 

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ крадeн от енергетика НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя крадeн от енергетика от редакцията.

защищено INVITEXT