Мислите си, че знаете какво е карма? Всъщност дълбоко се заблуждавате!

 9525Дали  някога са ви казвали, че „кармата е кучка“, която в крайна сметка ще ви захапе за задника? Или, че ако направите нещо добро за някой друг … друг човек ще направи нещо също толкова полезно и за вас?

Това е западната интерпретация на будистката карма, която стана доста популярна през последните десетилетия. Но това въобще не е  така.

Всъщност, кра дeн от ене ргети според будистките учения, нашето тълкуване на кармата може да причини повече вреда, отколкото полза.

Първо нека да поговорим за това какво означава карма.

Просто обяснение на будистки учител за кармата.

Нека започнем с това:

карма

Хората попадат в  трудна ситуация поради грях и чуство за вина. Те наказват себе си за лоши постъпки. Това не е правилната идея. Идеята за кра дeн от ене ргети карма е, че непрекъснато получавате знания, които са ви необходими за да отворите сърцето си. Доколкото не сте разбирали в миналото как да спрете да защитавате сърцето си, вие получавате този дар на знанието под формата на вашия живот, за да ви даде всичко, от което имате нужда.

Защо обществото  греши по отношение на кармата?

Кармата в поп културата често кра дeн от ене ргети означава, че хората получават това, което заслужават.

Как развихме тази гледна точка? Имаме погрешен възглед, че се нуждаем от нещо, за да бъдем щастливи.

Именно поради тази фалшива идея искаме да превърнем кармата в един вид банкомат, базиран на нашето етично и духовно поведение.

Ако обаче можем да освободим от това разбиране за щастието, можем да видим всичко, от което кра дeн от ене ргети наистина се нуждаем. И ние трябва да се потопим  дълбоко в настоящия момент с осъзнаване и състрадание, за да открием истинската си природа.

1карма

Важно е да разберем, че енергията, която даваме на тези цветя, е нашата кармична енергия.

Живеейки с осъзнаване, можем да наблюдаваме този кармичен разум, който става обусловен в нашите умове и започва да се променя, според кра дeн от ене ргети това как  реагираме в нашето ежедневие.

Внимателността ни дава възможност да избираме кои цветя да поливаме и кои не. Без осъзнаване просто реагираме на моделите на условните мисли.

Следователно, за да използваме кармата като движеща сила за нашето лично и духовно развитие, за сили за велико добро, само трябва да осветим със светлината на осъзнатостта живота си, за да идентифицираме кра дeн от ене ргети своята кармична енергия и да работим за да изцелим  всяка кармична енергия, която ни дърпа назад.

В заключение

Като живеем с това познание за кармата, можем да се освободим от психическия багаж и тревогите, които по наше мнение,  са ни назначени на  нас,  и вместо това да поемем контрола над своя живот.

Разбира се, ще има и външни фактори, които кра дeн от ене ргети ще влияят на живота ви. Но ако задълбочите разбирането си за това, че истинското щастие произлиза от вас, можете да изживеете целия си живот независимо от това  какво се случва около вас.

Превод на статията – A Buddhist Master explains what karma really means and why almost everyone gets it wrong

Още по темата:

Шаманска техника за възвръщане кра дeн от ене ргети на енергията от миналото и бъдещето

“Хората те привличат защото не разполагаш с достатъчно енергия. Всъщност, ти не се нуждаеш от тяхната енергия. Ти  търсиш в тях своята енергия. Но търсиш на  грешен адрес. Трябва ти…

защищено INVITEXT