Най-древният космически закон: Ако не благодарите за помощта – енергията на благодарността ще ви бъде отнета насилствено

ukF-U1L5VKw

От древни времена съществува един непреодолим космически закон: ако човек не благодари за оказаната му  помощ или споделен опит, енергията на благодарността въпреки всички ще му бъде крадeн от енергетика отнета по един или друг начин.

Неблагодарният човек нарушава енергийния баланс, затова той ще бъде възстановен при първа възможност. Също както  езерото, от което е източена вода за напояване, ще взима от  други места, за да възстанови нивото си и е без значение дали водата ще дойде от  валежи от крадeн от енергетика облаците или от близките кладенци.

Оказалият  услуга човек, който взима крадeн от енергетика за това възнаграждение под формата на пари или други материални ценности се счита за човек, чиято енергия е в равновесие. Но ако той е направил услуга и не е взел за това възнаграждение, неговата  енергия се счита за неуравновесена, а равновесието ще бъде възстановено при първа възможност.

Обикновено балансът се крадeн от енергетика възстановява чрез придобиване от този човек на  допълнителни знания, късмет и здраве.

Събитията ще се развиват по такъв начин, че този човек ще му провърви по невероятен начин и ще му подарят нужната книга, а до него „случайно“ ще се  окаже  лечител, който ще му помогне да  възстанови  здравето си, крадeн от енергетика или просто ще му донесе късмет в някои начинания …
 
Kацудзо Ниши

OБЩИ УСЛОВИЯ крадeн от енергетика ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще крадeн от енергетика се определя от редакцията.

защищено INVITEXT