„… Ще зазвънят камбаните, ще надянат златни торби дългокосите и ще започнат да се молят за убийството

И ще започне пак старото, отдавна известно, ужасно дело. Вестникарите ще се суетят, подбуждайки хората под прикритието на патриотизъм и омраза към убийствата, радвайки се, […]

Не се съмнявайте! Един ден този, който сега ви причинява зло, ще ви помоли за помощ

Животът е като филм или роман. Има свой сюжет и собствена логика. След кулминацията настъпва развръзката. И всички действия имат последствия. Умишленото причиняване на зло […]