Притчи Дзен: Победа без меч

Веднъж, когато един Дзен майстор плавал с лодката си по езеро, млад самурай го видял от брега и започнал да вика по него и да му се подиграва, предизвиквайки го на двубой.

– Вашата школа не е нищо в сравнение с моята! – горещил се младият самурай.

– Не можете да съдите за моята школа ми, без да я познавате – възразил майсторът.

кра дeн от ен ер джи Познавам всички школи! Каква е вашата? – попитал самураят.

– Школа за изкуството да се побеждава без меч – отговорил господарят.

Самураят се замислил. Той наистина не бил чувал за такава школа и затова още повече му се искало да се утвърди в собственото си майсторство.

– Ще се бием незабавно!

– Добре – съгласил се Дзен майсторът. Но има проблем: ако ние сме такива кра дeн от ен ер джи майстори, не е добре за нас да въвличаме в битката си онези, които не могат да се бият. Какво ще кажеш за удар с меча си, който няма да попадне в мен, в някой нещастник, който дошъл по-близо за да зяпа нашия дуел?

– Не ме карай да се смея, старче! Аз никога не пропускам! – възмутил се самураят.

– И все пак настоявам да кра дeн от ен ер джи се бием на сигурно място. Тук в езерото има един малък остров, който през пролетта се залива с вода. Може би няма да откажеш да се биеш с мен на този остров?

– Ако не искаш да се биеш по друг начин … хайде, закарай ни с лодката си! – съгласил се самураят.

Той се качил на лодката при Дзен майстора и те се насочили кра дeн от ен ер джи към островчето. Щом лодката се докоснала до брега, младият самурай с нетърпение скочил на брега пред майстора.

Тогава Дзен майсторът взел греблото, отблъснал се и отплувал от острова. Младият самурай останал сам на това малко късче земя.

– Ти каза, че не си чувал нищо за моята школа? – на раздяла казал Дзен майсторът на самурая.

– Това е моят школа „победа без меч“.

кра дeн от ен ер джи

esotericblog

© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

Дзен: Появата на мисли – това е болест, а ако не продължаваме да обмисляме тези мисли – това е лекарство!

Как възниква всяка една болест? У всеки човек вътрешното страдание възниква от блуждаещи мисли. А щом възникнат страданията, те увреждат сърцето отвътре. Някога един човек имал болно сърце. Срещнал един…

кра дeн от ен ер джи

Още по темата в нашата страница:


© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

защищено INVITEXT