Дзен: Който не притежава нищо, той притежава всичко

  Животът – това е момент след момент и мярка на живота ви – за това как духът ви разцъфтява във всеки един от тези моменти.

2. Смисълът на победата е в отсъствието на конфликт. Смисълът на липсата на конфликт  е в отсъствието на отделеност.

3. Никога да не узнаеш поражението означава никога да не се биеш.

4. Не води безполезни разговори, опознавай чрез практики.

кра дeн от ен ер джи

5. Както природата обича и защитава всичките си творения и помага на всички неща да растат и да се развиват, така и Айкидо води всеки, който се посвещава на него, по пътя на познаването на своите истини, предоставяйки тази възможност с цялата си искреност.

6. В света има зло и безредие, защото хората са забравили, че всички неща идват от един източник. Върнете се към кра дeн от ен ер джи този източник и оставете всички егоистични мисли, тривиални желания и гняв. Който не притежава нищо, той притежава всичко.

7. Движете се като лъч светлина, летете като мълния, удряйте като гръм, въртете се около устойчив център.

8. Техниките изискват четири качества, в които се отразява природата на нашия свят. В зависимост от обстоятелствата, трябва да бъдете: твърди като диамант, гъвкави като върба, плавни като течението на кра дeн от ен ер джи водата, или пусти като небето.

9. Когато врагът тръгне напред, излезте и го поздравете. Ако иска да се отдалечи, придружете го.

10. Всеки човек има дух, който трябва да бъде подобрен, тяло, което трябва да бъде обучени, и път, който трябва да бъде изминат.

Морихей Уешиба (1883 – 1969)

 

© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

Още по темата в нашата страница:


© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

защищено INVITEXT