Дзен: Който не притежава нищо, той притежава всичко

  Животът – това е момент след момент и мярка на живота ви – за това как духът ви разцъфтява във всеки един от тези моменти.

2. Смисълът на победата е в отсъствието на конфликт. Смисълът на липсата на конфликт  е в отсъствието на отделеност.

3. Никога да не узнаеш поражението означава никога да не се биеш.

4. Не води безполезни разговори, опознавай чрез практики.

5. Както природата обича и защитава всичките си творения и помага на всички неща да растат и да се развиват, така и Айкидо води всеки, който се посвещава на него, по пътя на познаването на своите истини, предоставяйки тази възможност с цялата си искреност.

6. В света има зло и безредие, защото хората са забравили, че всички неща идват от един източник. Върнете се към този източник и оставете всички егоистични мисли, тривиални желания и гняв. Който не притежава нищо, той притежава всичко.

7. Движете се като лъч светлина, летете като мълния, удряйте като гръм, въртете се около устойчив център.

8. Техниките изискват четири качества, в които се отразява природата на нашия свят. В зависимост от обстоятелствата, трябва да бъдете: твърди като диамант, гъвкави като върба, плавни като течението на водата, или пусти като небето.

9. Когато врагът тръгне напред, излезте и го поздравете. Ако иска да се отдалечи, придружете го.

10. Всеки човек има дух, който трябва да бъде подобрен, тяло, което трябва да бъде обучени, и път, който трябва да бъде изминат.

Морихей Уешиба (1883 – 1969)

 

© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

Още по темата в нашата страница:


© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!