Всичко се случва поради определена причина … съвпадения не съществуват!

Untitled-9Няма съвпадения. Ако се е случило нещо лошо, то е поради някаква причина.

Лошите неща са само част от процеса, част от живота и те ще преминат. Нищо не трае вечно.

Важно е да имате или поне да се опитате да развиете способността да се откъсвате от момента, в който крадeн от енергетика се е случило нещо лошо.

Всичко, което преживяваме, е урок. Това се е случило защото е трябвало да научим нещо … да поправим … да подобрим …

Може би това също така се е случило, защото е имало още една възможност, която е чакала кога ще се  възползвате от нея, крадeн от енергетика точно както се казва: „Когато една врата се затваря, друга се отваря.“

В конкретна ситуациятова  е трудно да се види и разбере; трудно е да си спомните, че има причина, поради която всичко се е случило точно както се е случило.

Но – има и  едно утешително нещо за всичко крадeн от енергетика това – осъзнаването, че времето е най-големият ни улов. То ни дава възможност да растем и да се подобряваме; то ни дава възможност да развием толкова необходимото умение за безпристрастност!

esotericblog

© 2018    nepoznato.energetika-bg. com All rights reserved!

Още по темата:

Никола Тесла: Коя е причина номер Едно за човешките страдания?

Според учения,  много хора се крадeн от енергетика опитват да избегнат въображаеми проблеми, като същевременно пренебрегват истинските заплахи. Емоционалното страдание е много болезнено за всички нас. Стрес, чувство на безпокойство или чувство за…

© 2018     nepoznato.energetika-bg. com All rights reserved!

крадeн от енергетика

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не крадeн от енергетика се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

защищено INVITEXT