Парапсихологът Сергей Лазарев: Борбата срещу собствената съдба е борба с Бога!

Когато човек лъже другите – това е театър. Когато лъже себе си, това е болест.

В ежедневието ние често си позволяваме да говорим зле за хората, за себе си, за съдбата си. Оказва се, че този навик унищожава у човека … зъбите.

… болестта е защита, блокиране на неправилното поведение и неразбиране на света около нас.

„Обичам онези, които ме предадоха. Обичам онези, които се кра дeн от ен ер джи отнасят с мен несправедливо. Обичам онези, които обиждат идеалите ми и унищожават надеждите.“ Душата ми се съпротивляваше, а аз повтарях тези думи стотици и стотици пъти и я убеждавах. „

Каквито и неприятности и нещастия да се случат, любовта ми към Теб, Господи, не отслабва, повтарях аз и приемам всяко разрушаване на човешките ценности като пречистване с любов към Теб.

Ако не харесвате нещо, борете кра дeн от ен ер джи се с него. Променяйте го, но не се възмущавайте от него. Колкото по-силна е емоцията, толкова по-дълбоко навлиза в подсъзнанието. Не ви харесва нечие поведение? Помогнете му, възпитавайте, хвалете, наказвайте – но не съдете и не се възмущавайте.

… всяко действие на човека, добро или лошо … се връща при него. Когато си мислите, че може да се случи нещо лошо, вие привличате нещастие.

Как кра дeн от ен ер джи изглежда човек, който не се обижда? Това е смел, енергичен, добродушен човек, това е прощаващ човек, способен да се смирява, да прави компромиси, това е миротворец. Това е човек, който знае как да възпитава другите, да бъде гъвкав, способен да се променя. Това е човек, който не бърза, не се дразни, не е осъжда.

Културата ражда цивилизацията. Цивилизацията убива културата.

Прошката е отказ от вътрешното кра дeн от ен ер джи желание да се убие онзи, който ни е обидил, тъй като всяка обида е вътрешно пожелание за смърт.

А покаянието е по-дълбок процес, това е вътрешна промяна: човек трябва да стане малко по-различен за да не се обижда повече, т.е. за да не повтаря грешките си в бъдеще.

Обидата, по принцип, е убежище на слабите, това е убежище на хора, които са твърде привързани към кра дeн от ен ер джи човешките блага, защото привързаността винаги поражда обидчивост.

Ако човек съжалява за миналото, страхува се от бъдещето, ако у него крие недоволство, омраза, неприемане на света, за противодействие на това се изразходва много енергия – и колкото повече енергия се изразходва, толкова по-бързо се появява болест.

Способността да бъдете в хармония със себе си, със съдбата си и със света е едно от главните правила кра дeн от ен ер джи на здравето.

И така, отстраняването на агресията чрез покаяние и прошка – лекува. Подобряването на характера – лекува. Намаляване на привързаността към този свят – лекува. Разбирането, че човек не трябва да се покланя на наслажденията, че главната цел е любов, а не удоволствия, е изцеление. Приемането на Божествената воля – лекува.

Знаете ли защо хората   стареят сега бързо? В хората има малко доброта. кра дeн от ен ер джи Хората спряха да се усмихват. Трябва да се усмихвате по-често!

Борбата със собствената си съдба е борба с Бога, в крайна сметка.

Нечестността към Бога изглежда като отричане от любов в душата, като недоволство от своята съдба, като липса на благоговение към Твореца, като нежелание да спазваме Неговите заповеди. Всичко това е причина за много сериозни проблеми.

econet

© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

кра дeн от ен ер джи

Съдба няма?

Съдба има. Това е антоним на свободата на волята, която притежава свободният човек. Съдбата е определение. Като студено или горещо. Съдбата е сумата от всички обстоятелства, които са били предопределени…

Още по темата в нашата страница:


© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

защищено INVITEXT