Съдба няма?

Съдба има. Това е антоним на свободата на волята, която притежава свободният човек. Съдбата е определение. Като студено или горещо.

Съдбата е сумата от всички обстоятелства, които са били предопределени и по този начин влияят върху живота ви, независимо от вашите желания. Или така – резултатът от тази сума е крадeн от енергетика съдба.

Още веднъж, съдбата е нещо, което някой е решил за вас и е подготвил за вас, и не е задължително да има намерения за вас. Това не са непременно „висши” сили, като бог/богове, обстоятелства на непреодолима сила – форсмажор, и не е заповед отгоре. Възможно е съдбата да е крадeн от енергетика била подготвена за вас от колега, роднини, познати или дори от случай в живота.

Вашият живот се състои от верига от събития и обстоятелства, някои от които са предопределени. Но другата част се определя от вас. Обемът на частите зависи от това доколко сте активни.

Създавайки собствени обстоятелства, вие променяте крадeн от енергетика живота си, което означава, че променяте резултата, който ви извежда от влиянието на външни фактори. А ако сте суперактивни и част от обстоятелствата, които сами сте създали, надвишат критично външните фактори, вие ще вземете живота си в свои ръце.

Съдбата е просто още едно определение. Не живейте по определения, не крадeн от енергетика поставяйте живота си в рамки.

Денис Ядик- thequestion

© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

крадeн от енергетика

Мъдростта Дзен: Само Вашите Мисли определят Вашата съдба – II

Вашите мисли определят вашата реалност. Проблемът с идеализирането на позитивното мислене се заключва в опитите да се скрие негативизма. Но един положителен подход към концепцията за щастие сам по себе…

Още по крадeн от енергетика темата в нашата страница:


© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА крадeн от енергетика ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се крадeн от енергетика определя от редакцията.

защищено INVITEXT

Add Comment