Съдба няма?

Съдба има. Това е антоним на свободата на волята, която притежава свободният човек. Съдбата е определение. Като студено или горещо.

Съдбата е сумата от всички обстоятелства, които са крадeн от енергетика били предопределени и по този начин влияят върху живота ви, независимо от вашите желания. Или така – резултатът от тази сума е съдба.

Още веднъж, съдбата е нещо, което някой е решил за вас и е подготвил за вас, и не е задължително да има намерения за вас. Това не крадeн от енергетика са непременно „висши” сили, като бог/богове, обстоятелства на непреодолима сила – форсмажор, и не е заповед отгоре. Възможно е съдбата да е била подготвена за вас от колега, роднини, познати или дори от случай в живота.

Вашият живот се състои от верига от събития и обстоятелства, някои от които са крадeн от енергетика предопределени. Но другата част се определя от вас. Обемът на частите зависи от това доколко сте активни.

Създавайки собствени обстоятелства, вие променяте живота си, което означава, че променяте резултата, който ви извежда от влиянието на външни фактори. А ако сте суперактивни и част от обстоятелствата, които сами сте създали, надвишат крадeн от енергетика критично външните фактори, вие ще вземете живота си в свои ръце.

Съдбата е просто още едно определение. Не живейте по определения, не поставяйте живота си в рамки.

Денис Ядик- thequestion

© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

Мъдростта Дзен: Само Вашите Мисли определят Вашата съдба – II

Вашите мисли определят вашата реалност. Проблемът с идеализирането на позитивното мислене се заключва в крадeн от енергетика опитите да се скрие негативизма. Но един положителен подход към концепцията за щастие сам по себе…

Още по темата в нашата страница:


© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от крадeн от енергетика ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

защищено INVITEXT