Постъпката, която дава началото на цивилизацията

Антропологът *Маргарет Мийд веднъж попитала студентите си кой, според тях, е първият признак на цивилизацията

Студентите очаквали Мийд да говори за риболовни кукички, глинени съдове или обработени камъни. Но не…

Цивилизацията не започва с глинени съдове и обработени камъни…

Преди години антропологът Маргарет Мийд попитала студентите кой според тях е първият признак на цивилизация. Студентите очаквали Мийд да говори за риболовни кукички, глинени съдове или обработени камъни.

Но не. Мийд казала, че първият признак на цивилизация в древната култура е бедрена кост, която е била счупена, а след зараснала. Мийд обяснила, че ако живо същество в животинското царство счупи крака си, то умира. Със счупен крак то не може да избяга от опасност, да стигне до река, за да пие, или да ловува за храна. То става плячка за хищници, тъй като костта зараства дълго време.

Бедрената кост, която е била счупена и след това зараснала, е доказателство, че някой е отделил време да остане с този, който е получил това нараняване, превързал е раните, отнесъл човека на безопасно място и го е пазил, докато се възстанови. Да помогнеш на друг човек през труден период е актът, от който започва цивилизацията.

* Маргарет Мийд е един от най-известните антрополози в света и основател на съвременната школа по антропология.

Тя е американска културна антроположка, която често говори в масмедиите през 60-те и 70-те години на 20 век.

Мийд е била президент на Американската асоциация за напредък в науката през 1975 г.

Последвайте ни в Телеграм

© 2022 energetika-bg.com All rights reserved!

Още по темата в нашата страница:


© 2022 energetika-bg.com All rights reserved!