Епохата на Кали Юга: Kога ще настъпи краят на света и кой е Исус Христос

Едва ли има някой, който да не интересува от въпроса: „Ще има ли край на света?“ Според зрънцата знания, оставени ни от предишната цивилизация, става ясно, че ако ние сами не създадем края на света, такъв няма да настъпи скоро.

Какво казват Ведите

Съществува голям космически цикъл, който включва четири епохи, древните арийци са ги наричали Юги. Следват една след друга по ред, но във времето продължават различно. Най-дългата ера е Сати Юга, най-кратката е Кали Юга.

Югите могат да бъдат сравнени с времето на деня. Сати Юга е зората и времето до средата на деня. Трата Юга е пладне. Двапара Юга – здрач. Кали Юга е нощ. И така се случи, че трябва да живеем в последната епоха, ерата на Мрака и морален упадък.

Четири ери съставляват една Махаюга, която е космически универсален цикъл и завършва с разпадането на физическия свят, казано по прост начин – край на света. Светът загива от Велик потоп или огнена стихия, след което се възражда отново.

Една Махаюга съдържа 4 милиона 320 хиляди слънчеви години. И тези Махаюги се повтарят една след друга безкрайно. 71 Махаюга е една Манвантара. Сега живеем в 28-ма Махаюга, тоест точно в средата на деня на Брахма. 14 Манвантар е един ден на Брахма, но ние сме в седмия Манвантар. Така че краят на голямото и пълно унищожение е още много далеч.

Сто години на Брахма или повече от 300 трилиона слънчеви години е животът на Върховния Бог, създал нашия свят, цялата Вселена. И сега сме в 51-та година от настоящия цикъл, тоест едва в средата на живота на Създателя.

Когато животът на Брахма приключи, настъпва пълното унищожение на Вселената. И тогава започва новият живот на Създателя и така продължава безкрайно.

Златният век на човечеството

Сати Юга е съвършената или златна епоха. Синоним на думата „сати“ е светец. Това е първата ера на Манватара, която може да се опише като рай на Земята. През този период хората живяха няколко хиляди години, бяха абсолютно щастливи, не познаваха пороци и злоба, не знаеха как да мразят и унищожават себе си.

Те бяха добродетелни и безгрешни от раждането си, не се занимаваха с физически труд, защото всичко, което беше необходимо за живота, им беше дадено от природата. Ведата, тоест знанието за Бога и моралния закон, беше едно.

Сребърен век

Вторият период на Манватара е Трета Юга или Сребърната епоха. Добродетелите на хората в тази епоха вече са били по-малко в сравнение със Златния век. Задължението на човек, както писаха Ведите, вече стои на три крака. Хората започнаха да се обръщат към Висшите сили, за да задоволят своите светски желания. И за това те използваха жертви и аскетизъм, тоест отхвърляне на светските нужди, за да получат нещо.

Човекът останал също толкова добродетелен, но за да се изхранва, вече бил принуден да работи.

Меден век

Следващият период е Двапара Юга. През медната епоха общият морален упадък продължава и човешкият дълг към Бог, както казват Ведите, сега се крепи на два крака.

Тук вече се появява омразата към съседите, неприятностите и скърбите. Хората вече не могат да разберат единния божествен закон, затова Ведата е разделена на части – така се появиха други религии.

Железен век

Последният период, в който живеем, е Кали Юга. Това е последната ера на Манватара, черната или желязната епоха. Продължителността му е 432 хил. години, а началото му е едва преди 5000 години – през 3102 г. пр.н.е. Тоест ние живеем в самото начало на Кали Юга.

Според ведическите вярвания, в края на Кали Юга, бог Вишну (върховният Бог, Създателят на Вселената) ще се появи, за да унищожи демоните, които вече обитават Земята, да накаже грешниците за това, че служат на тези низши сили и да възстанови потъпканото справедливост и духовна хармония на този свят.

И богинята Кали ще му помогне в това.

Според ученията на различни източни школи в края на една ера богинята Кали потапя света в мрак и допринася за неговото унищожение. Апокалипсисът е точно това, което се случва със света след появата на Кали, тоест унищожение. Кали е покровителката на тази епоха, която олицетворява злото на света.

Кришна и Исус Христос

В началото на всяка Манватара се появява първият прародител, който ражда човечеството и му дава закони. След това човешката цивилизация преминава през 72 цикъла на зазоряване и упадък и накрая загива.

За душите, които непрекъснато са се прераждали и са придобивали някакъв кармичен опит, най-трудният момент, разбира се, е краят на цикъла, тъй като те трябва да докладват на първия прародител.

Християнската религия нарича такъв отчет Страшния съд, а за душата той е преломен момент – решава се бъдещата й съдба. Страшна и горчива е съдбата на душа, която не е достигнала необходимите качества до определения срок.

Всичко, което не е станало Творец, ще бъде разпиляно и превърнато в хаос.

Кали Юга е последният период, започнал преди 5000 години по времето на смъртта на Кришна. Кришна е аватар на божеството, тоест божествена личност, лишена от карма и въплътена в човешко тяло. Аватарът носи моралния закон на Земята. Това е въплъщението на Създателя във физическото тяло.

Кришна е бил последният аватар. В Бенгалия той се нарича Крища или Кристо, в гръцката транскрипция се казва Христо. Христос (завършващ на „ос“) е син на Кришна. И тук се изгражда християнската концепция за Троицата. Вишну е Върховният Бог или Създател, Кришна е аватарът на Вишну, Христос е синът на Бога.

Според някои изследователи Исус е проповядвал духовно наследство, учил е в Бенгал и Индия, както се споменава в апокрифните евангелия. И той е известен на целия свят под името Исус Христос.

Сега е ясно, че няма да има край на света в следващите хилядолетия, освен ако самият човек не пожелае да се самоунищожи.

 

Последвайте ни в Телеграм

© 2021 energetika-bg.com All rights reserved!

Още по темата в нашата страница:


© 2021 energetika-bg.com All rights reserved!