Съвременен метод за лечение на печал и депресия – котейл Rainbow

– Барман! Имате ли нещо срещу необяснима печал и есенна депресия?
– Какво сe e случило?
– Уморен съм от всичко, животът не ме радва.
– Тогава коктейл Rainbow.“ Придава смисъл на живота и усещане за нещо ново.
– Интересно. От какво се състои?
– Това е наша търговска тайна. Ти пробвай, опитай!

След третата чаша посетителят се строполил под масата. Барманът поклатил глава и извикал към сервизната врата:

– Петров, една „Дъга“.

Едър тип в камуфлажен костюм прегърнал хъркащия посетител и го изнесъл от бара.
Жертвата на коктейла се събудил в багажника на кола от остро парче желязо, което се забило в хълбока му.

Десет минути по-късно колата спряла и капакът се отворил. Няколко маскирани извадили мъжа, хвърлили го на тревата, запалили цигари и започнали да обсъждат къде е най-добре да го заровят.

Жертвата, опитвайки се да не вдига шум, тихо се претърколила обратно към храстите и се втурнала в гората.

– Спри!!
Чуват се изстрели. Мъжът се измъкнал между дърветата. Претърколил се в едно дере и хукнал по коритото на поток.

Час по-късно стигнал до пътя от другата страна на гората. Дишал с пълни гърди от радост от живота, гордеейки се със себе си, че се е спасил. Нямало и следа от депресията.

А на следващия ден получил сметка за услугата Rainbow Cocktail:
алкохолни напитки – 50 лева.

Аниматори – 500 лева …

 

Последвайте ни в Телеграм

© 2022 energetika-bg.com All rights reserved!

Още по темата в нашата страница:


© 2022 energetika-bg.com All rights reserved!