3 сакрални кодови фрази, които програмират реалността такава, каквато ни е необходима!

Във всеки човек има мощен източник на енергия, който може да лекува тялото и душата!

Историята познава примери, когато хора, посветили се на молитва, медитация и други духовни практики, опровергават законите на физическия свят и вършат чудеса.

Дори и не веднага, науката започна да намира обяснения за невероятните явления, които вече не могат да бъдат отричани.

Става дума за три Убеждения, които са кодове, програмиращи реалността.Убежденията определят начина ни на живот, всичко зависи от тях: от сутрешните ни ритуали и иновациите, с които се опитваме да подобрим живота си, до разрушителните технологии, използвани във войни.

С други думи, целият свят не е нищо повече от отражение на нашите вярвания и убеждения.

Убеждение 1.

Нашият живот е това, в което вярваме. Както възможностите, така и ограниченията са създадени от нашето съзнание. Откритията, направени в областта на квантовата физика през последния век, противоречат на всичко, на което науката ни е учила през последните триста години. Преди това беше общоприето, че Вселената се състои от изолирани обекти (атоми), които имат малко влияние един върху друг. Квантовите теории твърдят друго: физическите тела са съставени от непрекъснато променящи се енергийни полета и са неразривно свързани едно с друго.

Това откритие е толкова радикално, че ни принуждава да преразгледаме всички съществуващи теории за структурата на Вселената, а също така ни показва нов път към разбирането на себе си. Ако приемем, че сме пълноправни участници в енергийното поле на Вселената, можем вече да не мислим за себе си като за пасивни наблюдатели, безсилни пред силата на Природата. Трябва да мислим за себе си като за агенти на промяната, случваща се около нас.

Убеждение 2.

Всеки избор, който правим, задвижва мощна вълна от промени не само в собствения ни живот, но и в света около нас. Всеки ден, чрез нашите вярвания, ние даваме команди на Универсалния компютър, които определят нашата реалност – здраве, щастие, взаимоотношения и т.н.

Сега най-интересното: човешкият мозък и сърце са способни да създават електромагнитни полета. Това означава, че чрез тях те могат да променят атома, тоест материята.

Според HeartMath Institute електрическият сигнал от сърцето е 60 пъти по-силен от електрическия сигнал от мозъка, а магнитното поле на сърцето е 5000 пъти по-силно от магнитното поле на мозъка. Когато в нас – в мозъка и особено в сърцето – се роди определено вярване, то съответства на електромагнитни вълни, които излизат отвъд тялото и променят физическия свят.

Убеждение 3.

Това, в което вярваме, вече е реално. Това, в което вярваме, е по-реално. Тялото ни винаги реагира на информацията, получена отвън, като ни казва дали да вярваме на това, което виждаме и чуваме. Способността на човек да резонира с възприетата информация, независимо дали е обективна или измислена, е ключова. Ние сме в състояние да симулираме ситуации, които може да се случат, но тялото реагира на тях, сякаш са реални.

На свой ред мозъкът, получавайки отговор от тялото, започва още повече да вярва в истинността на ситуацията, която всъщност все още съществува само в главата. Точно така хората, които създават положителни нагласи за себе си, или формулират подробно и си представят мечтите си в образи, или се молят, по този начин материализират това, което желаят.

За повече информация как да промените живота си, като промените вярванията си, прочетете рецензиите и книгите на Грег Брейдън „Кодовете на съзнанието“ и Джон Кехоу „Подсъзнанието може да направи всичко“.

Последвайте ни в Телеграм

© 2023 energetika-bg.com All rights reserved!

Още по темата в нашата страница:


© 2023 energetika-bg.com All rights reserved!