СТРАНИЦИ ОТ ПУБЛИЧНО ОБЯВЕНО РЕШЕНИЕ НА ДКЕВР „СУБЛИМИРАХА”

Теодор Дечев, изпълняващ длъжността председател на ССИ пред агенция „Фокус”.

Въпрос: Г-н Дечев, като представител на ССИ и анализатор, как ще коментирате новите цени на електроенергията ?

Решението на ДКЕВР за цените впечатлява най-вече с непрозрачността в условията на която беше взето.  Въпреки че изпратихме официално становище, ние не получихме нито отговор, нито разяснения. Както вече казах, целият процес премина под знака на „трите хикса”. Обобщено това решение означава, че АЕЦ получи много, НЕК и ЕСО, доволно много, централите и ЕРП-тата – нищо или намаление, а крайният потребител – обещаното увеличение под 2%. Какво стана вътре, кой, какво и защо получи, остана загадка за потребителите.

Но това далеч не е най-големият проблем на ДКЕВР. Най-абсурдното е, че историята с това кой какво ще получи, сякаш не иска да приключи. Започнаха да се случват странни неща – страници от публично обявено решение на ДКЕВР „сублимираха” и бяха заместени от други листа с други числа …

Въпрос: Шегувате ли се или става дума за техническа грешка ?

От сайта на ДКЕВР ние имахме възможността да си изтеглим решение № TE-019 от 25.06.2010 г., относно „определяне на разполагаемостта за производство на електрическа енергия, в съответствие с която всеки производител е задължен да сключва сделки с крайните снабдители и/или обществения доставчик за периода 01.07.2010 г. – 01.07.2011 г. ”

Изведнъж се оказа, че в решението са настъпили промени. Съдържанието на  това решение се оказа подменено, без да са променени номера и датата му. Веднага прави впечатление, че във вариант 1, публикуван на официалната интернет страница на ДКЕВР на 29.06.2010 г страниците са 8, а във вариант 2, публикуван на официалната интернет страница на ДКЕВР на 01.07.2010 г страниците са 7.  Внимателният прочит ни показва и други 7 разлики. И ако трябва да обобщя – Имаме вариант на публикуване на решението от 29. 06. 2010 г. и вариант на публикуване на решението от 01. 07. 2010 г. Това се вижда от разликата в текста и от … „properties” на файловете, където се разбира кога са създадени.

Казвате, че има още 7 разлики. Какви са те и какво означават?

Тези седем разлики са в т. 8 и 9 и се отнасят до количествата електроенергия, предназначени за покриване на технологичните разходи на електроразпределителните дружества, които са намалени общо с 926 милиона киловатчаса.Казано по-просто, процентът на нетехническите загуби на стр. 5 (от7) или 5 (от 8), и ние вече се объркахме кой е оригиналният документ,  очевидно е подменен. Според експерти, които са далече по-компетентни от мен, тази разлика означава следното:

Това са грубо 900 000 МВч електроенергия х 95,99 лв/МВч или около 89 милиона лева. Допълнително това е разполагаемо количество, което НЕК може да закупи от централите по ниските регулирани цени. Същото количество след това може да се продаде на свободния пазар и само при марж от 10 евро  НЕК ще спечели безпроблемно още минимум 9 милиона евро, изцяло за сметка на електроцентралите и на ЕРП-тата, а в крайна сметка – на потребителите.

По-драматичният въпрос обаче е в подмяната на страниците. Вие попитахте дали се шегувам или е станала техническа грешка. Шегите тук са неуместни. Остава да се молим, да става дума за техническа грешка. В противен случай става дума за нещо безпрецедентно, което спокойно би могло да бъде определено и като документна измама.

На фона на тази безпрецедентна случка няма как да не си зададем следните няколко въпроса:

1.      След като са намалени нуждите от електроенергия за регулирания пазар, защо тогава не са намалени и задълженията на централите да предоставят енергия на НЕК по регулирани цени  – страница 4?

2.      Какво ще направи НЕК с излишната електроенергия от 926 милиона киловатчаса? Има ли НЕК в ролята си на Обществен доставчик законово право да продава на друг излишната електроенергия, с която ще разполага?

3.      Има ли НЕК право на свръхпечалби като купува електроенергия по регулирани цени, а  я продава по свободни цени?

4.      Защо е ограничено правото на централите да разполагат с по-големи количества електроенергия, която да предлагат директно на българския бизнес  по свободно договорени цени?

5.      Защо със своето решение Председателят  е нарушил правилата на ДКЕВР за равнопоставеност на производителите като не е намалил  квотите за регулирания пазар на пет от централите?

6.      Ако цената, по която НЕК продава бъде намалена с колкото трябва, то тогава трябваше ли да се увеличават изобщо цените за населението?

Дали става дума за умишлено деяние или за техническа грешка ? Дали е „саботаж или местен забутаж, недомож и недознаж”, както питаше Валери Петров в известния си „Репортаж за трите хаш” ?

Смятам, също така, че ДКЕВР дължи обяснение за подменените страници и какво ги е мотивирало да постъпят по този начин.

Смятам, също, че е необходимо спешно да се направи регулаторен одит по цялата верига като започнем от производството и завършим в случая с НЕК.  Да стане ясно какъв е обемът на инвестициите, изнесените дейности към подизпълнители, консултантски дейности и разходи, нива на възнаграждения и нива на социални разходи.

Вярно е, че НЕК е търговско дружество, но то е 100% държавна собственост, което означава, че за обикновения данъкоплатец, който пряко и косвено издържа чиновниците му, не трябва да има никакви тайни. Редно е да знаем в този момент на съкращения колко души работят в НЕК, какви са възнагражденията на ръководството на компанията. Всичко до стотинка – колко харчи и колко печели и от какво.

Каква е нерегулираната дейност и какво печели от нея, както и за какво харчи тази печалба. Регулирана или не, тази дейност е 100% държавна и ние имаме право да знаем дали е истина слухът, че в НЕК си живеят доста нашироко в момент, когато и частният бизнес и други държавни предприятия изнемогват.

* Заглавието е на блогъра. В заглавието поставено от агенция „Фокус” е допусната фактическа грешка.

Вижте още тук:

http://www.glasove.com/article-9012.php

http://www.focus-news.net/?id=n1417845

http://www.focus-news.bg/?id=f15319

http://teodordetchev.blog.bg/drugi/2010/07/11/stranici-ot-publichno-obiaveno-reshenie-na-dkevr-sublimiraha.575609