Агенция „Митници” отне лиценза за данъчен склад на продуктопровода на „Лукойл България” ЕООД

С решение на директора на Агенция „Митници“ от днес, 22 април 2013 г., е отнет лиценза, издаден на лицензирания складодържател „Лукойл България“ ЕООД, за управление на данъчен склад с адрес „Продуктопроводи – продуктопровод от „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД до Пласментно-снабдителна база Илиенци със свързаните с него бази Карнобат, Стара Загора, Пловдив, Ветрен, Ихтиман и Илиенци.“, пише на сайта на агенцията.

Решението е на база извършените проверки за съответствие на средствата за измерване и контрол в данъчния склад на изискванията на Наредба № 3.

На 31 март 2013 г. изтече срокът, в който „Лукойл България“ ЕООД трябваше да приведе дейността си в съответствие с изискванията на Наредба № 3. До тази дата трябваше да бъдат монтирани средствата за измерване и контрол на местата за въвеждане и извеждане на енергийни продукти  в и от нефтопровода към или от прилежащите му складови бази, част от данъчния склад.

Преди седмица Агенция „Митници“ уведоми „Лукойл България“ ЕООД, че поставените уреди не предават данни към информационната система на Агенцията и че е установено несъответствие между данните в регистъра и складовата наличност. Преди това, проверка на Митница Столична на място установи, че в една от базите на „Лукойл България“ ЕООД няма монтирани средства за измерване и контрол, а в друга те не са свързани.

Във връзка с това от 9 до 12 април 2013 г. митнически служители извършиха проверка в данъчния склад, при която установиха, че в две от базите монтираните сензори не функционират, като в едната откриха и тръбни отклонения, даващи възможност за заобикаляне на сензорите.

В други две база уредите функционират без да предават данни към информационната система на Агенция „Митници“ и също са открити тръбни отклонения. Повторна проверка на 18 и 19 април в една от базите отново установи, че поставените уреди не отговарят на изискванията на Наредбата. Отново са открити и тръбни отклонения, даващи възможност за заобикаляне на измервателните уреди.

Във връзка с това Агенция „Митници“ констатира, че лицензът, издаден на лицензирания складодържател „Лукойл България“ ЕООД, за управление на данъчен склад с адрес „Продуктопроводи – продуктопровод от „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД до Пласментно-снабдителна база Илиенци със свързаните с него бази Карнобат, Стара Загора, Пловдив, Ветрен, Ихтиман и Илиенци“ следва да бъде отнет.

Решението е връчено на „Лукойл България“ ЕООД и съгласно ЗАДС подлежи на предварително изпълнение. Решението може да бъде обжалвано пред съда.

Междувременно на 19 април 2013 г. Агенция „Митници“ уведоми „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД , че Актът за съответствие с изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове на данъчен склад Нефтопристанище Росенец е издаден на 11 април без да са известни констатираните по-късно обстоятелства.

От Агенция „Митници“ припомниха на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, че срокът за привеждане в съответствие с изискванията на Наредба № 3 на данъчен склад Нефтопристанище Росенец е 1 юни 2013 г. и информираха за случая президента на ОАО „Лукойл“ Вагит Алеккперов.