КЗК обвини трите ЕРП-та в злоупотреба с господстващо положение

vyatarКомисията за защита на конкуренцията /КЗК/ обвини трите енергоразпределителни дружества в злоупотреба с господстващо положение, видя news.bg решението на страницата на комисията.

Според Комисията, ЧЕЗ, EVN и „Енерго-про“ налагат необосновано високи цени на достъп до разпределителната мрежа за ниско напрежение. Така, според регулатора, се пречи на конкуренцията и се засягат интересите на потребителите. От комисията уточняват, че мрежата е собственост на ЕРП-тата, но отдаването й кра дeн от ен ер джи под наем се извършва на несъобразена цена.

През май 2014 година КЗК предяви същите твърдения по отношение на трите дружества, но тогава върна преписката за допълнително проучване с цел по-голяма пълнота на данните. И към настоящия момент Комисията потвърждава изводите си на базата на допълнителните експертизи.

КЗК стига до извода, че наемната цена е определена без да бъдат отчетени, анализирани и съобразени факторите, които обективно кра дeн от ен ер джи влияят на нейния размер„, се казва в съобщението, публикувано на страницата на комисията. „Видно от представените обосновки на цената ЕРП отчитат едни и същи разходи в разходната част и на лицензионната, и на допълнителната дейност по отдаване под наем на стълбовата ЕР мрежа. Включването на разходи в цената на услугата, които са част от лицензионната дейност, необосновано натоварва наемната цена с добавена стойност и естествено кра дeн от ен ер джи води до нейното увеличение. Поради това процесните цени са необосновано високи и имат експлоатативен ефект върху електронносъобщителните оператори и техните клиенти“, пишат експертите.

През м. май 2014 г. КЗК предяви твърдения за извършено нарушение на трите ЕРП-та, съдържащи същите изводи. Впоследствие Комисията, с цел по-голяма пълнота на данните, подкрепящи изводите, върна преписката за допълнително проучване. От ответните страни бяха поискани и експертизи. Към настоящия момент кра дeн от ен ер джи КЗК потвърждава своите изводи на база допълнително събраните данни по преписката.

Определението не подлежи на обжалване. В срок от 30 (тридесет) дни страните имат право да представят писмени възражения по предявените твърдения. Страните в производството имат право да поискат да бъдат изслушани от КЗК в открито заседание.

защищено INVITEXT