КЗК обвини трите ЕРП-та в злоупотреба с господстващо положение

vyatarКомисията за защита на конкуренцията /КЗК/ обвини трите енергоразпределителни дружества в злоупотреба с господстващо положение, видя news.bg решението на страницата на комисията.

Според Комисията, ЧЕЗ, EVN и „Енерго-про“ налагат необосновано високи цени на достъп до разпределителната мрежа за ниско напрежение. Така, според регулатора, се пречи на конкуренцията и се засягат интересите на потребителите. От комисията уточняват, че мрежата е собственост на ЕРП-тата, но отдаването й под наем се извършва на несъобразена цена.

През май 2014 година КЗК предяви същите твърдения по отношение на трите дружества, но тогава върна преписката за допълнително проучване с цел по-голяма пълнота на данните. И към настоящия момент Комисията потвърждава изводите си на базата на допълнителните експертизи.

КЗК стига до извода, че наемната цена е определена без да бъдат отчетени, анализирани и съобразени факторите, които обективно влияят на нейния размер„, се казва в съобщението, публикувано на страницата на комисията. „Видно от представените обосновки на цената ЕРП отчитат едни и същи разходи в разходната част и на лицензионната, и на допълнителната дейност по отдаване под наем на стълбовата ЕР мрежа. Включването на разходи в цената на услугата, които са част от лицензионната дейност, необосновано натоварва наемната цена с добавена стойност и естествено води до нейното увеличение. Поради това процесните цени са необосновано високи и имат експлоатативен ефект върху електронносъобщителните оператори и техните клиенти“, пишат експертите.

През м. май 2014 г. КЗК предяви твърдения за извършено нарушение на трите ЕРП-та, съдържащи същите изводи. Впоследствие Комисията, с цел по-голяма пълнота на данните, подкрепящи изводите, върна преписката за допълнително проучване. От ответните страни бяха поискани и експертизи. Към настоящия момент КЗК потвърждава своите изводи на база допълнително събраните данни по преписката.

Определението не подлежи на обжалване. В срок от 30 (тридесет) дни страните имат право да представят писмени възражения по предявените твърдения. Страните в производството имат право да поискат да бъдат изслушани от КЗК в открито заседание.