Не е фантастика: Разумни астрални същества могат да контролират съзнанието ни

3993_900Статистически изследвания   потвърждават констатациите на учените, че голям брой хора, особено политици и бизнесмени, се намират под постоянното влияние на „черни“ астрали, които контролират техните умове и поведение!

крадeн от енергетика

Настъпи времето, когато дори изтъкнати учени започват сериозно да се интересуват от другите светове, техните астрални обитатели и как те си взаимодействат с човечеството.

Според «SA Scientific Journal», учени от университета в Кейптаун са направили сензационно откритие. Те са получили потвърждение, че съзнанието ни се контролира от астрални същества! Значението крадeн от енергетика на това откритие е толкова голямо, че всички изследвания, свързани с изучаването на тези ефекти не само са били засекретени, но са правени и опити за премахване на всички по-рано публикувани статии с информация за тези изследвания.

Научен колектив от Кейптаун, Южна Африка, в състава на който влизат известни учени крадeн от енергетика с дългогодишен опит в областта на изследванията на паранормалните явления, начело с доктора по философия Нгунга Тобаго, известен в научните среди с изследванията си в тази област, е направил революция в осъзнаването на значимостта на тези полета в живота на човека.

Разработените от учените методи за изследвания и изобретеният от крадeн от енергетика тях прибор (US Patent, № US 5253984 B1), позволили не само да се регистрира динамиката на аурата на биологичните обекти, но и въз основа на експерименти да се направи откритие, което едва ли ще остане незабелязано от широката публика по света.

Изследванията все още продължават, но повечето от тях са крадeн от енергетика засекретени, което се дължи на факта, че те позволяват да се направят сензационни заключения при оценката на поведенческите характеристики на хората.

Някои резултати от проучвания на тази група учени се появиха в открит достъп.

Резултатите показват, че съществува пряка връзка между така наречените астрални същества и хората.

По-подробното проучване на крадeн от енергетика динамиката на тези обекти и техните взаимодействия разкриват определени модели на тяхното поведение и връзката им с хората. Учените твърдят, че са успели да определят етапите на „проникване“ на астралните субекти в аурата на обекта.

От резултатите от тези изследвания следва, че на първите етапи на „проникване“ същността от астрала крадeн от енергетика синхронизира своите вътрешни ритми с ритмите на „жертвата“ и по този начин получава или не получава достъп до аурата на „жертвата“. В случай на проникване в „жертвата“ , започва пренастройка на вътрешните ритми на „жертвата“ под влиянието на астралните субекти.

Ето и някои изводи от изследванията.

Оказва се, че астралните крадeн от енергетика същества могат да бъдат разделени на два различни вида. Учените условно ги обозначават като „черни“ и „чисти“.

Самите тези имена вече говорят много за характеристиките на субектите. Те се различават един от друг по интензитет на светене, спектрален състав на луминисценцията и динамичните си характеристики.

крадeн от енергетика

Въздействието на тези същности върху хората, също се оказало различно.

„Черните“ (низши духове), например, проявяват крадeн от енергетика постоянна активност по време на „опитите за проникване“ в човешката аура.

„Чистите“ (ангелите), като правило, такава активност не проявяват.

Получените корелации между активността на „черните“ субекти и психофизиологичното състояние на хората също така показва тяхното отличие от „чистите“ субекти по степента на въздействието им върху хората. Като правило, такова въздействие крадeн от енергетика предизвиква с нищо необоснована агресия на хората, неадекватна на ситуацията. Тъй като настоящото младото поколение на земляните става все по-агресивно, може да се предположи, че младите хора са се превърнали в един вид „общежитие“ за „черните“ субекти.

Въз основа на тези експерименти става ясно, че много хора са под постоянното крадeн от енергетика пряко въздействие на тези нисши същности!

Част от информацията, получена по време на експериментите също така показва, че съществува ясна връзка между устойчивото психофизиологичното състояние на човека и „чистотата“ на неговата аура, а също и нейната предразположеност към „проникване“. Стабилността на психофизиологичното състояние се определяла по редица медицински и психологически крадeн от енергетика тестове, в зависимост от реакциите на субектите в специално създадена ситуация.

За да потвърдят или опровергаят тези констатации, статистическите проучвания са проведени върху големи групи от хора. В тези проучвания участват различни категории хора – от затворници, до групи от политици и бизнесмени, събрали се да обсъждат конкретни въпроси.

крадeн от енергетика

Въпросите, задавани на изследваните групи хора, били специално подготвени от психолози за да се получат подходящи поведенчески реакции.

По-специално, тези изследвания са проведени на срещата на върха, която се крадeн от енергетика е провела през 2002 г. в Йоханесбург по въпросите за устойчиво развитие.

Резултатите от тези проучвания показват: почти всички политици и бизнесмени, участвали в срещата на върха в Йоханесбург, са „ЗАРАЗЕНИ“!

Тези констатации определено шокирали учените! Установено е, че най-голям брой „черни“ същности с частично или пълно проникване в аурата, крадeн от енергетика имало в групите на политиците и бизнесмените! Броят на „заразените“ с „черни“ същности сред политиците и бизнесмените, в пъти надвишавал броя на „заразените“ сред затворниците!

Освен това били проведени изследвания с цел да се открие „зараза“ с „черните“ сред много политици от най-висок ранг от цял ​​свят. Резултатите са трагични.

крадeн от енергетика

Статистически изследвания са потвърдили констатациите на учените, че голям брой хора, особено политици и бизнесмени, се намират под постоянното влияние на „черните“ астрали, които контролират техните умове и поведение!

Затова, вероятно, действията на политиците често са неадекватни по отношение на политическите и икономическите ситуации в света …

крадeн от енергетика

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на крадeн от енергетика материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

защищено INVITEXT