Има ли човек душа?

В продължение на много десетилетия учените се мъчат над въпроса за съществуването на душата, нейното определение и природа Теологията и философията твърдят, че душата съществува. Традиционната наука, напротив, отрича съществуването…

Никога не стойте до неприятен човек

А съветите за „мирно съжителство”, „игнорирай“, „не му обръщай внимание” са напълно безполезни. От агресивен или „отровен“ човек трябва да стоим далече. Няма друг начин да се чувстваме по-добре. Нашето…