Не забравяйте: Никое общество не иска човек да стане мъдър

Защото точно това е против самата природа на социалния строй⁣⁣ ⠀


Ако хората са мъдри, ще бъде невъзможно да ги експлоатират. Интелигентните не могат да бъдат завладени или принудени да живеят механичен живот като роботите.⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ Те винаги ще търсят себе си и своята индивидуалност. Излъчвайте чистота, която мотивира другите да се бунтуват. ⠀

В крайна сметка те копнеят за свобода.⁣⁣⠀

А има ли поне едно общество, което да иска човек да бъде свободен?!⁣⁣⠀

Комунистическо, фашистко, капиталистическо, теократично?!
⁣⁣
От момента, в който хората започнат да използват своя интелект, те ще станат опасни за държавните институции. Опасен за управляващите, за всяка форма на потисничество, експлоатация и угнетяване. Опасни за църквите, за държавата, за „здравето на нацията“.⁣⁣⠀
⁣⁣
Мъдрецът е Огън, Светлина и Пламък. Няма да продаде живота си. Той няма да служи, няма да е послушко. И изобщо, за него е по-добре да умре, отколкото да бъде поробен.
⁣⁣
ОШО